Pressemeddelelser 2013

  • Justitsministeren strammer grebet om økonomisk kriminelle

    Strafferammen skærpes for kursmanipulation og bestikkelse. Muligheden for at fratage kriminelle retten til at drive virksomhed i selskabsform udvides, og politiet får nye redskaber til at spore ulovlige pengestrømme. Justitsminister Morten Bødskov sender i dag et lovudkast om styrket indsats over...
  • Nyt pilotprojekt skal øge trygheden i udsatte boligområder

    Justitsminister Morten Bødskov har besluttet at støtte projektet ’Trygge opmærksomhedsfællesskaber’ med 496.800 kr. Projektet har som overordnet formål at udvikle en ny samarbejdsmodel mellem myndigheder og lokalsamfund om forebyggelse af kriminalitet i udsatte boligområder for at øge trygheden.
  • AMU-kurser for indsatte i fængsler og arresthuse

    Nu er det muligt for indsatte i fængsler og arresthuse at deltage i arbejdsmarkedsuddannelser (AMU). Der sker som et led i den nyligt indgåede flerårsaftale på Kriminalforsorgens område, som skal sikre færre ofre for kriminalitet.

Pages