Aktuelle tal

 • 10

  Justitsministeren vil med en samlet vidnepakke forbedre forholdene for vidner. Pakken indeholder ti initiativer, der blandt andet skal sikre bedre vejledning, vidnebeskyttelse samt sikre, at f.eks. bandemedlemmer nægtes adgang til retssalen.

 • 1,3

  Ny blå finanslovsaftale styrker politiet med ca. 1,3 mia. kr. i perioden 2018-2021.

 • 600

  Med en ny flerårsaftale tilfører regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet over 600 mio. kr. til kriminalforsorgen.

Pressemeddelelser

 • Brud på foreningsforbud skal give 40 dages fængsel

  Mens København Politi er ved at efterforske en sag om opløsning af bandegrupperingen LTF, har justitsminister Søren Pape Poulsen nu sendt et lovforslag i høring, der skal styrke håndhævelsen af et foreningsforbud. Forslaget indeholder en lang række ændringer, som skal give politiet et klart...
 • Forbud mod kontante indbetalinger i åbne fængsler og arresthuse

  Siden sidste sommer har det været forbudt at indbetale kontante beløb til de indsatte i lukkede fængsler og Københavns Fængsler. Kriminalforsorgen har vurderet, at forbuddet kan udvides. Til april bliver forbuddet derfor udvidet til alle arresthuse og åbne fængsler.
 • Nye regler for forsvarets hjælp til politiet

  Forsvaret hjælper i højere grad end tidligere politiet med terrorberedskab, bevogtning og grænsekontrol. Derfor fremsætter justitsminister Søren Pape Poulsen i dag et lovforslag, der skaber et samlet regelsæt for forsvarets bistand til politiet. Forsvarets ansatte skal – som hidtil – arbejde under...
 • Nu skærpes straffen for at true vidner

  Et flertal i Folketinget har i dag vedtaget justitsminister Søren Pape Poulsens lovforslag, som giver højere straf for at true vidner. Strafskærpelsen er endnu et af en række initiativer særligt rettet mod bandemiljøet.

Aktuelle temaer

 • Læs forskningsrapporter

  Her finder du de forsknings- og statistikrapporter, som Justitsministeriets Forskningskontor har udarbejdet. Se under Rapporter fra Forskningskontoret. Under Rapporter vedr. Forskningspuljen finder du oplysninger om den...
 • sagsmapper

  Abonner på Justitsministeriets nyhedsbrev

  Justitsministeriets nyhedsbrev udsendes hver fredag, og her får du et overblik over ugens lovforslag, betænkninger, cirkulærer, høringer, forskningsrapporter mv. fra Justitsministeriet. Følg med i fagstoffet...