Aktuelle tal

 • 10

  Justitsministeren vil med en samlet vidnepakke forbedre forholdene for vidner. Pakken indeholder ti initiativer, der blandt andet skal sikre bedre vejledning, vidnebeskyttelse samt sikre, at f.eks. bandemedlemmer nægtes adgang til retssalen.

 • 1,3

  Ny blå finanslovsaftale styrker politiet med ca. 1,3 mia. kr. i perioden 2018-2021.

 • 600

  Med en ny flerårsaftale tilfører regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet over 600 mio. kr. til kriminalforsorgen.

Pressemeddelelser

 • Butikker skal kunne dele billeder af butikstyve med hinanden

  Erhvervsdrivende skal fremover have bedre mulighed for at advare hinanden om røvere og tyveknægte. Derfor vil justitsminister Søren Pape Poulsen nu ændre loven, så det bliver muligt for butikkerne at dele overvågningsbilleder med hinanden i et internt it-system.
 • Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel

  Der går for lang tid, fra en person anmelder en forbrydelse, til gerningsmanden begynder at afsone sin straf. Justitsminister Søren Pape Poulsen varsler derfor en række initiativer for at få nedbragt sagsbehandlingstiden i straffesager. Blandt andet skal forsvarsadvokaters alt for travle kalendere...
 • Straffen for grov vold skal hæves med en tredjedel

  Justitsminister Søren Pape Poulsen sender i dag et lovforslag i høring, som lægger op til at hæve straffen med en tredjedel for grov vold. Forslaget er en udmøntning af finanslovsaftalen for 2018, hvor der er afsat 62,4 millioner kroner årligt til strafskærpelsen.
 • Tibetkommissionen har afgivet sin beretning

  Tibetkommissionen konkluderer, at der i Københavns Politi blev givet klart ulovlige ordrer, og at Folketinget modtog urigtige oplysninger i forbindelse med to officielle kinesiske besøg i 2012 og 2013.
 • Ytringsfrihedskommissionen nedsættes

  Regeringen ønsker at værne om ytringsfriheden. Derfor nedsætter regeringen sammen med et bredt flertal af Folketingets partier en ytringsfrihedskommission, som skal vurdere ytringsfrihedens rammer og vilkår. Kommissoriet og kommissionens sammensætning er nu på plads, og arbejdet kan gå i gang.

Aktuelle temaer

 • Meld en regel

  Meld en regel er et initiativ fra regeringen, der ønsker en åben og inddragende proces, hvor borgere, virksomheder og organisationer har mulighed for at melde...
 • sagsmapper

  Abonner på Justitsministeriets nyhedsbrev

  Justitsministeriets nyhedsbrev udsendes hver fredag, og her får du et overblik over ugens lovforslag, betænkninger, cirkulærer, høringer, forskningsrapporter mv. fra Justitsministeriet. Følg med i fagstoffet...