Pressemeddelelser 2012

 • Europa tager et stort skridt mod større sikkerhed

  En historisk handlingsplan mod ulovlig indvandring i EU. En ny global alliance mod børneporno. En styrket kontrol med EU’s ydre grænser og en forstærket indsats om terrorbekæmpelse. Nye regler, som letter den grænseoverskridende handel, og et nyt værn til beskyttelse af ofre i Europa. Det er udpluk...
 • Nye EU-regler om straffe for it-kriminalitet

  EU har taget endnu et vigtigt skridt i kampen mod it-kriminalitet. Nye regler om fælles sanktioner for it-kriminalitet skal sikre en fælles front i EU mod it-kriminelle. Sagen har været en prioritet for det danske EU-formandskab, som i tæt samarbejde med Kommissionen og Europa-Parlamentet har...
 • Samarbejde med Tyrkiet om grænsekontrol og organiseret kriminalitet styrkes

  Der er i dag opnået enighed i EU om et tættere samarbejde med Tyrkiet om bl.a. grænsekontrol, tilbagetagelse af personer med ulovligt ophold og bekæmpelse af terrorisme og organiseret kriminalitet. EU-Kommissionen har desuden fået mandat til at tage skridt i retning af visumfrihed mellem EU og...
 • EU og USA styrker global kamp mod børneporno

  København: EU og USA skærper med ny fælles alliance kampen mod børneporno på internettet. Aftalen om den globale alliance forventes at falde endeligt på plads torsdag den 21. juni på Hotel Skt. Petri, hvor justitsminister Morten Bødskov er vært ved et ministermøde mellem EU og USA.
 • Enighed i EU om bedre beskyttelse af ofre for kriminalitet

  EU har taget et vigtigt skridt for at forbedre hjælpen til ofre for kriminalitet. På baggrund af Kommissionens forslag (se IP/11/585), er Europa-Parlamentet og Rådet blevet enige om nye regler, der sikrer minimumsstandarder for beskyttelsen og behandlingen af ofre for kriminalitet. Sagen har været...
 • Pressekonference efter ministermøde mellem EU og USA

  Justitsminister Morten Bødskov holder sammen med den amerikanske justitsminister og ministeren for national sikkerhed en pressekonference den 21. juni 2012 kl. 12 om EU-USA-ministermødet på RIA-området.

Pages