Pressemeddelelser 2010

  • Skærpede straffe for hæleri

    Antallet af indbrud er steget, og hvert år bliver der omsat betydelige summer i forbindelse med køb og salg af hælervarer. Derfor fremlægger justitsministeren et lovforslag, som øger fængselsstraffen for professionelt hæleri med en tredjedel og skærper bødestraffen for groft uagtsomt hæleri markant...
  • Styrket indsats mod alvorlige trædepudesvidninger hos slagtekyllinger

    Gennemførelsen af lovgivningen om hold af slagtekyllinger, som senest er ændret i juni 2010, har haft en positiv effekt på slagtekyllingernes velfærd. Der er imidlertid kun i begrænset omfang sket et fald i antallet af konstaterede alvorlige trædepudesvidninger i perioden fra 2004 til 2010.
  • Regeringen optrapper kampen mod narko

    Regeringen offentliggør i dag en ny handlingsplan mod stofmisbrug - ”Kampen mod Narko II” - der sætter bredt ind for at dæmme op for tilgangen af nye stofmisbrugere og bremse det seneste års stigning i narkotikarelaterede dødsfald.

Pages