Pressemeddelelser 2007

 • Lene Espersens udtalelse om flere lastbilchaufførers blokader i Danmark

  "De skærpede sanktioner for overtrædelse af reglerne om køre- og hviletid er vedtaget af et enigt Folketing i foråret 2005. Når vi indførte reglerne, så skyldes det, at det er af helt afgørende betydning for færdselssikkerheden, at køre- og hviletidsreglerne overholdes."...
 • Udførelse af vagttjeneste på Slotsholmen

  Justitsministeriet udtaler: Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Justitsministeriet har i dag holdt møde med Alliance Security A/S vedrørende firmaets udførelse af vagttjenesten for ministerierne på Slotsholmen.
 • Borgerne skal selv kunne løse tvister i retten

  Fremover skal borgerne ved retten have mulighed for sammen med en retsmægler selv at løse deres tvister. Justitsminister Lene Espersen vil i næste uge fremsætte et lovforslag, der vil gøre tilbuddet om retsmægling landsdækkende.
 • Justitsminister Lene Espersen om nattens anholdelser

  Justitsministeren udtaler: ”Jeg kan af gode grunde ikke kommentere sagen i detaljer. Jeg er blevet orienteret om sagen af Politiets Efterretningstjeneste, og jeg kan forstå, at det er PET’s vurdering, at man med nattens anholdelser har forhindret en terrorhandling."...

Pages