Publikationer

Justitsministeriets publikationer

Justitsministeriet og udvalg under Justitsministeriet offentliggør jævnligt publikationer og betænkninger indenfor ministeriets ressortområde.

Schultz Boghandel håndterer bestilling og distribution af Justitsministeriets publikationer.

På Schultz boghandels hjemmeside kan du finde de betænkninger, redegørelser og publikationer, der er udgivet indenfor Justitsministeriets område.

Forskning

Justitsministeriets Forskningskontor udgiver desuden en række forsknings-, statistik- og dokumentationsopgaver inden for Justitsministeriets område.

De væsentligste rapporter og notater finder du under Forskning.

Hvordan finder jeg en bestemt publikation?

Klik på den type publikation, du ønsker. Under hver type publikation vises de senest udgivne. Ønsker du at finde en ældre publikation, så brug søgefeltet. Ønsker du f.eks. at finde 'Strafferetsplejeudvalgets betænkning fra 2003 om straffeprocessuelle tvangsindgreb over for børn under den kriminelle lavalder', så klik på ’Betænkninger’, klik på ’Alle’ under søgefeltet og skriv ’børn’ i selve søgefeltet.

Schultz boghandel

Betænkninger
Redegørelser
Hvidbøger
Andre publikationer