Ole Hasselgaard stopper som rigsadvokat

Ole Hasselgaard stopper den 1. marts 2018 som rigsadvokat.

Ole Hasselgaard stopper den 1. marts 2018 som rigsadvokat. Han udtaler i den forbindelse:

”Justitsministeriet og jeg har i gensidig forståelse indgået aftale om, at jeg nu fratræder som rigsadvokat efter knap 6 år i jobbet. Det har været en både spændende og udfordrende tid, og det har været et stort privilegium at være sammen med alle de dygtige ledere og medarbejdere i anklagemyndigheden, der er en vigtig institution i vores retssamfund. Jeg vil gerne takke alle i og uden for anklagemyndigheden for samarbejdet, ligesom jeg vil ønske anklagemyndigheden held og lykke med fremtidens opgaver. For mit eget vedkommende vil jeg bruge den kommende tid på at overveje næste kapitel i mit arbejdsliv.”

 

Departementschef Barbara Bertelsen udtaler:

”Ole Hasselgaard har stået i spidsen for anklagemyndigheden gennem en årrække, der har været kendetegnet ved nye og store udfordringer i et tiltagende komplekst kriminalitetsbillede. Han er bredt anerkendt som et juridisk fyrtårn og har forud for stillingen som rigsadvokat beklædt en række centrale stillinger i Justitsministeriets departement. Jeg er Ole meget taknemmelig for at have løftet en central samfundsopgave i en svær tid.”

 

Statsadvokat Jan Reckendorff konstitueres som rigsadvokat. Jan Reckendorff er født i 1957 og uddannet som politibetjent i 1983 og derefter som cand.jur. fra Københavns Universitet i 1990. Jan Reckendorff har tidligere været bl.a. landsdommer i Østre Landsret og vicestatsadvokat. Han har siden 2004 været statsadvokat, først hos Statsadvokaten for Fyn, Syd- og Sønderjylland og senest hos Statsadvokaten i Viborg.

Stillingen som rigsadvokat vil blive slået op hurtigst muligt.