Justitsministeren donerer 100.000 kr. til Brand og Redning MidtVest

Justitsminister Søren Pape Poulsen har besluttet at støtte et projekt med unge brandkadetter hos Brand og Redning MidtVest med 100.000 kroner.

Justitsminister Søren Pape Poulsen har i dag overrakt 100.000 kroner til et projekt med unge brandkadetter hos Brand og Redning MidtVest. Donationen er hentet fra Justitsministeriets særlige kriminalpræventive pulje, der har til formål at støtte lokale initiativer mod kriminalitet.

Projektet hos Brand og Redning MidtVest uddanner unge i førstehjælp, brandslukning, forplejningstjeneste og redningstjeneste i et samarbejde med blandt andre Beredskabsstyrelsen, politiet og SSP. Formålet med projektet er blandt andet at forebygge kriminalitet gennem en indsats, der skal give unges bedre selvtillid og styrke integrationen. Det er hensigten, at projektet blandt andet skal bidrage til at mindske antallet af hærværksbrande ved at give et mere positivt syn på beredskabets rolle.

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:
”Unge mennesker skal have mulighed for at opleve, hvad det vil sige at indgå i et fællesskab. Det glæder mig, når man i lokalmiljøerne gør så stort
et stykke arbejde for at få børn og unge til at bidrage positivt til samfundet, som de gør det med de unge brandkadetter hos Brand og Redning MidtVest.
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet er en hjertesag for mig, og sådan nogle projekter kan være med til at holde unge ude af kriminalitet, hjælpe dem til
at finde vej i livet og få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det er også noget, vi regeringen har fokus på i vores udspil om ungdomskriminalitet.”