Godgørende fonde skal kunne uddele testamenterede penge

Personer, der testamenterer eller donerer penge til godgørende fonde, risikerer, at pengene fryses inde på en konto hos fonden. Hvis man i dag ikke skriver direkte i testamentet, at donationen skal uddeles, kan fonden som udgangspunkt ikke uddele pengene til fondens velgørende formål. Det har resulteret i, at flere fonde har store summer stående, som de umiddelbart er forhindrede i at give ud. Nu vil justitsministeren ændre loven.

Når man i dag testamenterer eller donerer penge til godgørende fonde, vil pengene automatisk gå ind i fondens formue, medmindre det står i testamentet, at pengene skal uddeles. Fondene kan derfor ikke give pengene ud til fondens velgørende formål, medmindre Civilstyrelsen giver samtykke til det, og her er praksis på området meget restriktiv.

Flere fonde som Læger uden Grænser og Børnecancerfonden har som følge af de nuværende regler i fondsloven opbygget meget store formuer gennem arv, som de ikke kan uddele, idet midlerne er låst i deres grundkapital.

Nu vil justitsminister Søren Pape Poulsen ændre loven, så den kommer til at afspejle borgerens almindelige ønske om, at pengene skal uddeles til fondens velgørende formål. Noget tyder på, at mange ikke ved, at det i dag skal skrives ind i testamentet.

 

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:

”Når man opretter et testamente og donerer penge til godgørende fonde, er det som regel, fordi man ønsker, at pengene går til et godt formål - at man hjælper andre mennesker gennem sin sidste vilje. Derfor kan vi ikke have, at de penge i stedet ender låst på en bankkonto. Også for fondene, som jo gerne vil uddele pengene nu, men ikke kan. Nu vil vi ændre loven, så de penge, der bliver testamenteret til gode formål, rent faktisk også bliver uddelt til gode formål.”

 

Med lovændringen vil arven kunne bruges til fondens formål, og fonden behøver som udgangspunkt ikke længere at søge Civilstyrelsen om tilladelse til at uddele pengene. Lovændringen vil få betydning for arv, som en ikke-erhvervsdrivende fond modtager fra en arvelader, der afgår ved døden efter lovens ikrafttræden.

Lovforslaget sendes i høring i dag og forventes fremsat i oktober i Folketinget.

Læs lovforslaget her.

Kontakt:

Kommunikations- og presserådgiver Camilla Svane, tlf. 23 42 46 59