Genudnævnelse af politimester i Grønland

Efter justitsminister Søren Pape Poulsens indstilling er politimester Bjørn Tegner Bay genudnævnt i stillingen som politimester i Grønland med virkning fra den 1. juni 2018.

Ansættelsen sker på åremål for en periode på 5 år.

Politimester Bjørn Tegner Bay er 48 år og har været politimester i Grønland siden den 1. maj 2010. Bjørn Tegner Bay har en lang karriere bag sig i Grønlands Politi, hvor han bl.a. tidligere har været politiassessor.