Brud på foreningsforbud skal give 40 dages fængsel

Mens København Politi er ved at efterforske en sag om opløsning af bandegrupperingen LTF, har justitsminister Søren Pape Poulsen nu sendt et lovforslag i høring, der skal styrke håndhævelsen af et foreningsforbud. Forslaget indeholder en lang række ændringer, som skal give politiet et klart grundlag for effektivt at kunne sætte ind mod foreninger, der er forbudte eller opløste.

Rigsadvokaten meddelte i november sidste år, at der er grundlag for at gå videre med en sag om opløsning af bandegruppen Loyal To Familia. Københavns Politi er derfor i gang med at efterforske en sådan sag. For at styrke håndhævelsen af et foreningsforbud har justitsministeren nu sendt et lovforslag i høring med en række initiativer.

Med lovforslaget præciseres straffelovens bestemmelse om konsekvenserne af et forbud mod en forening. Lovforslaget medfører, at hvis man eksempelvis skaber utryghed i et boligområde eller på anden måde viser tilhørsforhold til en forbudt forening, så vil det som udgangspunkt føre til ubetinget fængsel i mindst 40 dage.

Samtidig foreslås det, at det gøres strafbart at bære kendetegn, der stammer fra en opløst eller forbudt forening. Det vil sige, at det ikke vil være tilladt at gå med en forbudt forenings logoer eller rygmærker. Overtrædelse af dette forbud straffes som udgangspunkt med ubetinget fængsel i 7 dage, hvis gerningsmanden tidligere har haft tilknytning til foreningen. Andre personer straffes med bøde.
 

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:

”Vi skal sikre, at bandernes aktiviteter ophører i det øjeblik, de forbydes, og at hammeren falder første gang, et forbud overtrædes. Det er derfor afgørende, at politiet med effektive redskaber kan slå konsekvent og hurtigt til mod bandemedlemmer, der bryder et forbud mod en forening. Det vil vi sikre med dette forslag, som nu sendes i høring.”
 

Politiet får samtidig nye redskaber, der skal være med til at sikre en effektiv håndhævelse af forbuddet. For det første skal politiet kunne pålægge en person med relation til en forbudt forening et opholdsforbud, hvis det vurderes at have væsentlig betydning for, at foreningens kriminelle aktiviteter ikke fortsættes. Opholdsforbuddet kan eksempelvis omfatte en plads eller en park og vil som udgangspunkt kunne gælde i op til seks måneder.

For det andet får politiet mulighed for at tvinge personer til at forlade en forsamling, hvis den skaber utryghed og har tilknytning til en forbudt eller opløst forening. Der vil f.eks. kunne være tale om en forsamling uden for en retsbygning.

For det tredje får politiet mulighed for at beslaglægge alt hvad en forbudt eller opløst forening ejer.

Lovforslaget er nu sendt i høring, og forslaget forventes at blive fremsat for Folketinget den 23. marts 2018.

 

Læs udkastet til lovforslaget her

 

Baggrund:

Lovforslaget indeholder følgende elementer:

- Det foreslås at præcisere straffelovens § 132 a om videreførelse af en forbudt eller opløst forening med henblik på at præcisere bestemmelsens anvendelsesområde.

- Det foreslås at indsætte en udtrykkelig bestemmelse i straffelovens § 132 a, stk. 2, om, at en forbudt eller opløst forenings kendetegn ikke må besiddes eller anvendes på offentligt sted, med forsæt til udbredelse i en videre kreds eller i fængsler.

- Det foreslås, at politiet får hjemmel til at pålægge en person, der havde tilknytning til en forbudt eller opløst forening, et opholdsforbud, hvis det vurderes at være af væsentlig betydning for at sikre, at foreningen ikke videreføres. Forbuddet vil kunne omfatte et mindre geografisk område, og det vil som udgangspunkt kunne gælde i op til 6 måneder.

- Det foreslås, at politiet får hjemmel til at påbyde personer at forlade en forsamling, som er egnet til at skabe utryghed, hvis en stor del af forsamlingen havde tilknytning til en forbudt eller opløst forening.

- Det foreslås at præcisere straffelovens § 75, stk. 5, om konfiskation af en opløst forenings formue mv. med henblik på at præcisere bestemmelsens anvendelsesområde.

- Det foreslås at indsætte en ny bestemmelse i retsplejeloven om, at der kan ske beslaglæggelse af en forenings formue og øvrige ejendele, hvis foreningen foreløbig forbydes af regeringen.

Pressekontakt: Presserådgiver Jakob Kronborg, [email protected] eller tlf. 50 85 21 72