Pressemeddelelser 2018

 • Nyt udspil skal sikre styrket tilsyn med advokater

  Justitsministeren præsenterer i dag et samlet udspil, der skal styrke rammerne for et mere sammenhængende og skærpet advokattilsyn. Udspillet kommer blandt andet på baggrund af en række historier om forsvarsadvokater, der har givet gaver til klienter og uddelt reklametøj til indsatte.
 • Justitsminister sætter en stopper for snyd med indsamlinger

  Reglerne for indsamlinger skal gælde for alle. Det skal ikke være muligt at samle penge ind, uden at Indsamlingsnævnet kan kontrollere, at pengene reelt går til det formål, som indsamleren siger. Man skal heller ikke kunne lukrere på velkendte foreningers gode navn ved at kalde sin forening noget,...
 • Ny aftale reformerer indsatsen mod ungdomskriminalitet

  Regeringen er i dag sammen med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti blevet enige om en ny aftale om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet. Med aftalens 24 initiativer styrkes indsatsen markant med bl.a. oprettelsen af et Ungdomskriminalitetsnævn og en ungekriminalforsorg samt et markant...
 • Justitsministeren tiltræder sag om at opløse Loyal to Familia

  Bandegrupperingen Loyal to Familia (LTF) er en forening, der har et ulovligt formål. Det vurderer Rigsadvokaten på baggrund af et omfattende efterforskningsarbejde. Der vil derfor blive rejst en sag ved domstolene for at opløse LTF. Samtidig vil man afklare, om man foreløbigt kan forbyde LTF,...
 • Genudnævnelse af politimester i Grønland

  Efter justitsminister Søren Pape Poulsens indstilling er politimester Bjørn Tegner Bay genudnævnt i stillingen som politimester i Grønland med virkning fra den 1. juni 2018.
 • Godgørende fonde skal kunne uddele testamenterede penge

  Personer, der testamenterer eller donerer penge til godgørende fonde, risikerer, at pengene fryses inde på en konto hos fonden. Hvis man i dag ikke skriver direkte i testamentet, at donationen skal uddeles, kan fonden som udgangspunkt ikke uddele pengene til fondens velgørende formål. Det har...

Pages