Ytringsfrihedskommissionen nedsættes

Regeringen ønsker at værne om ytringsfriheden. Derfor nedsætter regeringen sammen med et bredt flertal af Folketingets partier en ytringsfrihedskommission, som skal vurdere ytringsfrihedens rammer og vilkår. Kommissoriet og kommissionens sammensætning er nu på plads, og arbejdet kan gå i gang.

Ytringsfrihedskommissionen skal beskrive ytringsfrihedens rammer og generelle vilkår i Danmark, den historiske udvikling af ytringsfriheden her i landet og de samfundsforhold, som har væsentlig betydning for ytringsfrihedens vilkår. Kommissionen skal i den forbindelse inddrage erfaringer fra andre lande, ligesom kommissionen skal se på, om internationale strømninger påvirker ytringsfrihedens udfoldelse i Danmark.

 

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:

”Friheden til at ytre sig er en af de vigtigste forudsætninger for vores demokrati og samfund. Derfor skal vi sikre os, at rammerne for den frie debat, som vores samfund bygger på, er stærke nok. Det kan vi kun gøre, hvis vi har et solidt fundament at stå på, og det får vi med Ytringsfrihedskommissionens arbejde.”

 

Et bredt flertal i Folketinget besluttede den 31. maj 2016 at nedsætte en ytringsfrihedskommission i forbindelse med den politiske aftale om initiativer rettet mod religiøse forkyndere.

Regeringen offentliggjorde i april måned et udkast til kommissorium for Ytringsfrihedskommissionen. Der har siden været drøftelser mellem regeringen og aftalepartierne om kommissoriet for Ytringsfrihedskommissionen og kommissionens sammensætning. Kommissorium og sammensætning er nu på plads, og Ytringsfrihedskommissionen kan påbegynde sit arbejde.

Kommissionen skal afslutte sit arbejde inden udgangen af 2018. Resultaterne skal danne grundlag for en politisk debat om ytringsfrihedens udfoldelse i Danmark.

Læs kommissoriet her.

 

Kommissionens sammensætning:

Formand

Tidl. direktør for Nationalbanken, Nils Bernstein

 

Øvrige medlemmer

  • Ledelsesrådgiver, dr. phil. Bodil Due, Aarhus Universitet
  • Professor, ph.d. Jens Elo Rytter, Københavns Universitet
  • Professor, ph.d. Rune Stubager, Aarhus Universitet
  • Chefredaktør Jakob Nielsen, Altinget
  • Direktør, dr. jur. Jonas Christoffersen, Institut for Menneskerettigheder
  • Seniorforsker Flemming Rose, Cato Institute
  • Direktør Jacob Mchangama, Justitia
  • Direktør Vibe Klarup, Hjem til alle alliancen
  • Forskningschef, ph.d. Vibeke Borberg, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
  • Samfundsdebattør og foredragsholder Anna Libak

Kontakt:

Presse- og kommunikationsrådgiver Daniel Durst-Andersen, [email protected] eller tlf. 20 90 68 38