Unge sigtet for grov vold skal ikke kunne varetægtsfængsles i hjemmet

Unge mennesker, der er sigtet for grov personfarlig kriminalitet som f.eks. grov vold eller overfald, skal ikke kunne varetægtsfængsles i deres eget hjem, mens de venter på dom. Med et nyt lovforslag vil justitsminister Søren Pape Poulsen derfor ændre reglerne, så der lukkes ned for den mulighed.

Reglerne i retsplejeloven gør det muligt at varetægtsfængsle en person, inden der falder dom i en sag. Det sker typisk i sager, hvor der er risiko for, at den pågældende vil flygte, begå ny kriminalitet eller vanskeliggøre efterforskningen.

Varetægtsfængslede unge mellem 15 og 18 år vil almindeligvis blive anbragt et andet sted end et almindeligt fængsel som f.eks. en lukket institution eller i særlige tilfælde i den sigtedes eget hjem.  Men hvis den unge har begået grov personfarlig kriminalitet, skal det ikke være muligt at være varetægtsfængslet i hjemmet, mener justitsministeren.

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:

”Grove overfald på gaden og grov vold mod andre er alvorlige forbrydelser, og det er en hån mod ofret, at en varetægtsfængslet ung overfaldsmand kan sidde og hygge sig hjemme i sofaen, mens han venter på sin dom. Og det er stødende, at ofret kort tid efter, at forbrydelsen blev begået, kan risikere at møde sin overfaldsmand i lokalområdet.  Hvis dommeren har vurderet, at der er grund til at varetægtsfængsle en ung mand eller kvinde for grov vold eller overfald, så skal den varetægtsfængsling også være lige så seriøs som den forbrydelse, den unge er sigtet for. Derfor ændrer vi reglerne, for det skylder vi ofrene.”

Lovforslaget kommer i kølvandet på, at der har været eksempler på, at volds- og røverisigtede under 18 år er blevet varetægtsfængslet i surrogat i eget hjem. Her har den varetægtsfængslede skulle overholde særlige bestemmelser, eksempelvis pasning af skole eller job, ophold i hjemmet på bestemte tidspunkter af døgnet og (forbud mod) kontakt til forurettede eller medsigtede. Lovforslaget indebærer, at denne form for surrogatfængsling fremover ikke kan anvendes, når den unge er sigtet for grov personfarlig kriminalitet.

Lovforslaget er i dag sendt i høring og forventes fremsat i Folketinget senere i denne folketingssamling.

Læs udkastet til lovforslaget her.

Pressekontakt: Presserådgiver Jakob Kronborg, tlf. 50 85 21 72, [email protected]