Trygheden tilbage i gaderne: Ny lov skærper straffe for hærværk og vidnetrusler

Med et nyt lovforslag skal straffene for at true vidner og udføre bestemte former for hærværk sættes op. Lovforslaget kommer på baggrund af regeringens 12 nye initiativer, der skal komme bandekriminaliteten til livs.

Straffene for trusler mod vidner skal sættes op. Det samme skal straffene for bestemte former for hærværk. Sådan lyder de konkrete punkter i et nyt lovforslag, der sendes i høring i dag. 

I forslaget lægges der op til en generel skærpelse af straffen for at true vidner.  Frygten for repressalier fra for eksempel bandemedlemmer må ikke afholde vidner til kriminalitet fra at kontakte politiet eller give forklaringer til politiet eller i retten. Derfor bliver der foreslået en generel skærpelse af straffen for vidnetrusler med en tredjedel.

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:

”Det er helt indlysende uacceptabelt og vanvittigt, at bander kan få held med at true til tavshed. Vi har også set bandemedlemmer hærge og ødelægge overvågningsudstyr, der ellers skulle være med til at sikre almindelige, lovlydige borgere større tryghed. Derfor skærper vi nu straffene markant for begge dele.”

I dag er straffen for trusler mod vidner bøde eller fængsel indtil otte år.

Samtidig skærpes straffene for hærværk mod ting som overvågningskameraer og alarmer med halvdelen i forhold til det nuværende strafniveau.

Normalt er strammerammen for hærværk bøde eller fængsel i op til halvandet år. Hærværk af betydeligt omfang eller systematisk karakter kan straffes med fængsel i op til seks år. 

Læs lovforslaget her

Læs mere om ”Trygheden tilbage i gaderne” her