Tibetkommissionen afgiver beretning

Justitsminister Søren Pape Poulsen modtager mandag den 18. december 2017 Tibetkommissionens beretning.

Beretningen forventes offentliggjort ca. kl. 10.00 samme dag.

Beretningen vil efter offentliggørelsen være tilgængelig på Justitsministeriets hjemmeside.

En trykt udgave af beretningen vil kunne afhentes i Justitsministeriets reception, Slotsholmsgade 10, 1216 København K, den 18. december 2017 indtil kl. 10.30.

Beretningen er optrykt i et begrænset antal eksemplarer, så der vil alene kunne udleveres ét eksemplar til hver person. For så vidt angår journalister vil hvert medie dog kunne få udleveret to eksemplarer af beretningen.

Den trykte udgave af beretningen vil også kunne bestilles hos Rosendahls – Schultz Grafisk.

Yderligere oplysninger om Tibetkommissionen, herunder om kommissorium og organisation, kan findes på kommissionens hjemmeside.

Kontakt: Find pressekontakt her