Politibetjente kan få udbetalt overarbejde

Rigspolitiet har besluttet, at politibetjente kan få udbetalt afspadseringstimer. Politiet vil derfor i løbet af november og december starte en landsdækkende udbetaling af overarbejde til de betjente, der ønsker det.

Politiet er i disse år hårdt spændt for. Ved udgangen af september 2017 var det samlede antal afspadseringstimer i politiet opgjort til ca. 525.000 timer. 

De mange afspadseringstimer er udtryk for, at den nuværende situation i bandemiljøet, terrortruslen mod Danmark, flygtninge- og migrantsituationen og nye kriminalitetsformer lægger et stort pres på politiets ressourcer. 

Rigspolitiet har nu besluttet, at landets politibetjente skal have mulighed for at få udbetalt overarbejde. Det er helt op til den enkelte ansatte, om vedkommende vil have overarbejde udbetalt.

Politiet vil i løbet af november og december starte en landsdækkende udbetaling af overarbejde til de betjente, der ønsker at få udbetalt deres tilgodehavende afspadseringstimer. Pengene til udbetaling findes på politiets budget i 2017.

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:

Dansk Folkeparti har meldt ud, at de ønsker, at politiet får mulighed for at få udbetalt deres overarbejde. Det ønske bakker jeg til fulde op om. Derfor er jeg meget tilfreds med,at politibetjentene nu får den mulighed.

Politiet har de seneste år leveret en helt fantastisk arbejdsindsats. Hver dag går vores dygtige politifolk på gaden for at sikre, at vi alle kan føle os trygge. Men det er ingen hemmelighed, at politiet i disse år er hårdt spændt for. Den enkelte betjent yder en helt særlig indsats, hvilket de mange afspadseringstimer også vidner om. Den indsats fortjener at blive anerkendt. 

Samtidig har vi styrket politiet markant. Vi har blandt andet besluttet, at forsvaret skal hjælpe politiet med bevogtning og grænsekontrol, vi har øget optaget på Politiskolen, og vi har oprettet en politikadetuddannelse. Og vi kommer til at styrke politiet yderligere – også i fremtiden.”

Siden sidste sommer har Hjemmeværnet aflastet politiet ved grænsen, og i september blev det besluttet, at forsvaret kan hjælpe politiet med bevogtningsopgaver og grænsekontrol med yderligere 128 årsværk, hvilket betyder, at Hjemmeværnet og forsvaret i alt aflaster politiet med ca. 250 årsværk. 

Partierne bag politiets flerårsaftale har desuden øget optaget på politiuddannelsen. I 2016 blev 600 nye studerende optaget på Politiskolen, hvilket er flere end 2012, 2013 og 2014 til sammen. Derudover planlægger Rigspolitiet efter, at der i år optages ca. 750 elever på Politiskolen. 

Journalister kan kontakte presse- og kommunikationsrådgiver Camilla Svane, tlf. 23 42 46 59