Nyt analyseværktøj skal styrke politiets kamp mod kriminelle

Regeringen vil styrke politiets analytiske redskaber, så politiet langt hurtigere får et bedre overblik over deres informationer og på den måde bedre kan fange kriminelle og forebygge kriminalitet. Med et nyt lovforslag, der fremsættes i dag, banes vejen for politiets nye analyseplatform, som er en af anbefalingerne efter angrebene i København i 2015.

Dansk politi konfronteres dagligt med et stadig mere kompliceret kriminalitetsbillede. Selv om kriminaliteten i Danmark generelt er på et lavt niveau, sker der en stigning i den avancerede kriminalitet, som f.eks. it-kriminalitet, hvor de kriminelle bruger nye teknologier. På samme måde udfordrer den grænseoverskridende kriminalitet i stigende grad politiets traditionelle efterforskningsredskaber.

Derfor vil regeringen nu skabe de retlige rammer for, at politiet kan styrke deres analyse- og videnbaserede arbejde med en ny analyseplatform, POL-INTEL. Den skal sikre, at politiet enklere og hurtigere kan danne sig et bedre overblik over de informationer, de allerede har til rådighed om f.eks. køretøjer, bandeskyderier, tidligere domme, våbentilladelser og international efterlysninger. I dag skal politiet f.eks. manuelt slå op i hvert enkelt system, hvor de med den nye analyseplatform kan søge på tværs af alle politiets systemer.

Politiet får altså ikke udvidet adgangen til at kunne indsamle oplysninger, men lovforslaget sikrer, at politiet kan bruge de oplysninger, som de allerede har adgang til, på en smartere måde. Det kan f.eks. være, at man i forbindelse med et bandeskyderi kan konstatere, at de samme rivaliserende bander er i konflikt et andet sted i landet, og på denne baggrund hurtigt kan få koordineret efterforskningen på tværs af landet.

 

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:

”Dansk politi skal sikre vores tryghed og sikkerhed, og derfor er det helt centralt, at politiet har moderne redskaber og arbejdsvilkår, så de hurtigt kan fange kriminelle og målrettet forebygge kriminalitet. Med den nye analyseplatform styrker vi politiets muligheder for bl.a. at opklare sager om it-kriminalitet og andre komplicerede sager om f.eks. bandekriminalitet og økonomisk kriminalitet.”

 

Samtidig vil den nye platform også styrke politiets muligheder for at forebygge kriminalitet ved f.eks. at bruge informationer om demografi, kriminalitetsmønstre og planlagte arrangementer. På den måde kan politiet sende beredskab til steder, hvor der er størst sandsynlighed for, at der vil blive begået kriminalitet og bedre planlægge f.eks. færdselskontroller.

Rigspolitiet har valgt firmaet Palantir Technologies til at levere platformen, efter at opgaven har været i udbud. Firmaet Palantir Technologies har tidligere leveret analyseplatforme til bl.a. Europol og det britiske politi.

Læs lovforslaget her.

 

Baggrund:

Projektet med den nye analyseplatform er et led i gennemførelsen af anbefalingerne i evalueringsrapporten om terrorhændelserne i København i februar 2015 og den daværende regerings udspil ”Et stærkt værn mod terror”. Her fremgår det, at der skal etableres et koordineret og intensivt samarbejde på tværs af politiet og PET, bl.a. gennem en øget it- og analysekapacitet og tilvejebringelsen af en fælles analyseplatform.

Platformen er forankret i den politiske flerårsaftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i perioden 2016-2019 (”Et styrket politi. Et tryggere Danmark”), som fremhæver behovet for en fortsat modernisering og effektivisering af dansk politi, herunder gennem implementering af en analysebaseret politiindsats (”intelligence-led policing”) på nye områder, f.eks. i form af analysebaseret patruljering.

Et udkast til lovforslag har været udsendt i offentlig høring i perioden fra den 10. februar til den 10. marts 2017.

Kontakt:

Presse- og kommunikationsrådgiver Camilla Svane, tlf. 23 42 46 59