Ny forskning om anmeldelser af seksuelle overgreb

Selvbebrejdelse og usikkerhed er blandt de hyppigste årsager til, at ofre ikke anmelder seksuelle overgreb. De fleste af de ofre, som anmelder overgrebet til politiet, er samlet set tilfredse med politiets håndtering, men der er fortsat aspekter ved anmeldelsessituationen, hvor politiet bør styrke arbejdet. Det viser to nye rapporter fra Justitsministeriets Forskningskontor, som begge indgår blandt initiativerne i udspillene Retfærdighed for Ofre og Respekt for Voldtægtsofre.

En ny rapport fra Justitsministeriets Forskningskontor har fokus på, hvad der kendetegner seksuelle overgreb, som ikke ender med en anmeldelse.

Undersøgelsen viser, at når ofrene ikke anmelder overgreb til politiet, er en af begrundelserne ganske ofte, at de bebrejder sig selv eller er usikre på hændelsesforløbet. Også ønsket om at glemme hændelsen samt frygt for forskellige typer af konsekvenser ved en politianmeldelse angives af relativt mange ofre, som begrundelse for ikke at anmelde forholdet.

Undersøgelsen viser også, at ofre, der i forvejen har et kendskab til gerningspersonen, er mindre tilbøjelige til at anmelde overgreb. Det samme gør sig gældende med ofre, der har indtaget alkohol i et omfang, som betyder, at de har oplevet hukommelsestab i forbindelse med overgrebet.

Den anden rapport beskriver ofrenes oplevelser hos politiet ved anmeldelse af seksuelle overgreb i sidste halvdel af 2016.

Den viser bl.a., at de fleste ofre samlet set er tilfredse med politiets behandling ved anmeldelse af seksuelle overgreb, men knap en tredjedel angiver dog, at de er utilfredse med politiets behandling. Nogle af de utilfredse ofre fremhæver, at de ikke følte sig trygge i anmeldelsessituationen, at de oplevede, at politiet ikke udviste forståelse, ikke tog dem alvorligt, ikke respekterede dem, eller ikke fandt deres forklaring troværdig. De fleste ofre angiver, at de fik mulighed for med egne ord at forklare hændelsen, og at de forstod politiets spørgsmål.

 

Justitsminister Søren Pape udtaler:

”Voldtægt og seksuelle overgreb er modbydelige forbrydelser, og vi skylder ofrene at behandle dem ordentligt. Derfor har vi lagt et år oven i straffen for voldtægt. Politiet har samtidig som opfølgning på regeringens voldtægtspakke sat ind på området og bl.a. styrket betjentenes uddannelse i at afhøre ofrene og lavet retningslinjer for anmeldelserne. Jeg vil dog fortsætte med at holde politiet ansvarlige for, at alle der vil anmelde et seksuelt overgreb skal være tilfredse med den behandling politiet leverer. Ingen ofre for voldtægt må bebrejde sig selv.”

 

Som opfølgning på udspillet Respekt for voldtægtsofre (fra januar 2016) har politiet og anklagemyndigheden det seneste år arbejdet for at styrke området bl.a. med nye retningslinjer for anmeldelser, styrket undervisning i afhøring af ofrene, bedre registrering af sagerne og hurtigere sagsgange, så en evt. gerningsmand kan blive dømt. Voldtægt er et løbende fokusområde, og derfor har Rigspolitiet nedsat en ekspertgruppe af efterforskere og anklagere samt et rådgivningsforum, hvor politiet sammen med organisationer, som har med ofre for voldtægt at gøre, kan udveksle erfaringer og drøfte nye initiativer.

Rigspolitiet iværksætter i starten af oktober en anmeldelseskampagne på voldtægtsområdet, der opfordrer ofre for voldtægt til at anmelde overgrebet til politiet. Læs mere om kampagnen her.

Regeringen ønsker generelt at sikre, at bl.a. voldtægtsofre får en mere retfærdig behandling i retssystemet. Derfor fremsætter justitsministeren snart et lovforslag, der bl.a. har til formål at ophæve 72-timersreglen i offererstatningsloven for alle sager om voldtægt, incest og seksuelle overgreb mod børn. Det betyder, at ofrene i sådanne sager, ikke bliver begrænset af en tidsfrist for, hvornår de skal anmelde forbrydelsen for at få erstatning.

 

Baggrund

Læs undersøgelsen ”Anmeldelsestilbøjelighed blandt ofre for seksuelle overgreb"

Læs undersøgelsen "Ofres oplevelse ved anmeldelse af seksuelle overgreb til politiet"

Læs pressemeddelelse om lovforslaget vedr. udspillet ”Retfærdighed for ofre”

Læs Status fra februar på udspillet ”Respekt for voldtægtsofre”  og opfølgning på status fra april.

Kontakt:

Presse- og kommunikationsrådgiver Camilla Svane, tlf. 23 42 46 59