Mange danskere overvurderer kriminalitetsudviklingen

Kriminalitetstyper som indbrud og røveri er i dag mindre udbredt end for fem år siden. Alligevel tror cirka hver anden dansker, at der i dag er flere røverier og indbrud i forhold til for fem år siden. Det viser en ny rapport fra Justitsministeriets Forskningskontor.

Undersøgelsen af danskernes opfattelse af kriminalitet er bl.a. baseret på seks forskellige spørgsmål, hvor de involverede i undersøgelsen har vurderet, om der i dag er færre eller flere overtrædelser af forskellige former for kriminalitet i forhold til for fem år siden. Disse vurderinger er sammenlignet med udviklingen i antallet af anmeldelser til politiet.

For hovedparten af de undersøgte kriminalitetstyper har der været et fald i udviklingen de seneste fem år. Den eneste af de undersøgte kriminalitetstyper, hvor tallene viser en stigning i udviklingen, er for voldsforbrydelser.

For straffelovsovertrædelser, røverier, indbrud, biltyverier og ungdomskriminalitet er der færre overtrædelser i dag i forhold til for fem år siden. Undersøgelsen viser, at for disse kriminalitetstyper er det mellem 74 pct. og 85 pct. af befolkningen, der fejlbedømmer udviklingen, idet de tror, at der i dag er flere eller samme antal overtrædelser som for fem år siden.

Foruden spørgsmålene om kriminalitetsudviklingen har deltagerne i undersøgelsen også vurderet omfanget af personer, der årligt er udsat for tyveri, indbrud eller vold. Med tal fra offerundersøgelserne som sammenligningsgrundlag viser analyserne, at mange danskere har en realistisk opfattelse af, hvor stor en procentdel af befolkningen, der har været udsat for tyveri, indbrud og vold det seneste år. Enkelte af undersøgelsens deltagere overvurderer omfanget af ofre, hvilket er med til at hæve det samlede gennemsnit.

Flere kvinder overvurderer kriminalitetsniveauet

Det er især kvinderne, som overvurderer kriminalitetsniveauet og fejlvurderer kriminalitetsudviklingen. F.eks. tror 10 procentpoint flere kvinder end mænd, at der i dag forekommer flere biltyverier, indbrud, voldsforbrydelser og røverier end for fem år siden.

Undersøgelsen viser også, at der blandt de danskere, der er mest bekymrede for kriminalitet, gennemsnitligt set er en opfattelse af, at ca. hver femte dansker har været udsat for vold, tyveri eller indbrud det seneste år. Denne opfattelse ligger et stykke fra resultaterne af offerundersøgelserne, hvor det i 2015 var 10 pct., der var udsat for tyveri, 3 pct. var udsat for indbrud og 1,3 pct. var udsat for vold.

Læs hele rapporten her.

Kontakt

Journalister kan kontakte presse- og kommunikationsrådgiver Jakob Kronborg, [email protected] eller telefon 50 85 21 72.