Justitsministeren vil fordoble bødestraffen for blotteri

Med et nyt lovforslag vil justitsminister Søren Pape Poulsen fordoble bødestraffen for blufærdighedskrænkelse og blotteri. Lovforslaget sendes i høring i dag.

Bødestraffen for blotteri ligger i dag på 2.000-4.000 kroner. Det beløb er for lavt. Det mener justitsminister Søren Pape Poulsen, som derfor nu sender et nyt lovforslag i høring.

Lovforslaget indeholder en fordobling af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse, herunder blotteri.

Forslaget kommer på baggrund af konkret sag om blotteri, hvor moren til et barn, der havde været udsat for blotteri, lagde et billede ud på internettet af blotteren.

Moren blev idømt en bøde på 5.000 kr., mens blotteren blev idømt en bøde på 2.500 kr.

I kølvandet på sagen bad justitsministeren i marts Rigsadvokaten om at undersøge strafniveauet for blotteri. Her fandt man, at blotteri almindeligvis straffes med bøder på mellem 2.000-4.000 kr.

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:

”I foråret kunne jeg på baggrund af Rigsadvokatens undersøgelse konstatere, at straffen for blotteri ikke står på mål med handlingens grovhed. Derfor vil jeg med dette lovforslag nu fordoble bødestraffen for blotteri, så vi signalerer over for ofrene, som jo også kan være børn, at vi er på deres side. Samtidigt kan strafskærpelsen forhåbentlig også afholde flere fra at blotte sig.”

Lovforslaget vedrører ikke kun blotteri, men kommer til at gælde for alle sager om blufærdighedskrænkelse, hvor der idømmes bødestraf.

Læs udkastet til lovforslaget her.

Forslaget forventes fremsat i denne folketingssamling.