Justitsministeren vil forbedre politiets møde med borgerne

Med en række nye initiativer vil justitsministeren give borgere en bedre oplevelse, når de ringer 112 eller anmelder en forbrydelse til politiet. Samtidig styrkes politiets digitale indsats.

Borgere, der henvender sig til politiet, skal opleve et imødekommende politi, der agerer professionelt og tager borgernes henvendelse alvorligt. Efter en række episoder, hvor borgere ikke har fået tilstrækkelig hjælp og service i forbindelse med opkald til alarmcentralen, kommer justitsminister Søren Pape Poulsen sammen med Rigspolitiet med en række initiativer, som skal forbedre politiets møde med borgerne.

 

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:

”Politiet er til for borgerne. Det er derfor helt essentielt, at borgerne oplever, at politiet på ordentlig vis hjælper dem, når de har brug for det. Det skaber tillid og tryghed i vores samfund. Selvom vi danskere heldigvis generelt mødes af et professionelt og imødekommende politi, er det vigtigt, at politiet lærer af de fejl, som bliver begået. Derfor er jeg glad for, at vi nu iværksætter en lang række tiltag for styrke politiets møde med borgerne.”

 

Med initiativerne sættes der fokus på politiet som serviceorienteret myndighed. Rigspolitiet opretter en ny national borgerservicefunktion, der skal sikre, at politiets betjening af borgerne løbende udvikles og forbedres. Samtidig styrkes fokus på undervisningen af medarbejderne i politiets alarmcentraler, servicecentre og vagtcentraler.

Initiativerne kommer efter Justitsministeriet har analyseret en række sager, hvor borgere har klaget til Den Uafhængige Politiklagemyndighed over oplevelser med opkald til 112 eller 114. For også at høre fra borgere, der ikke har klaget, gennemfører Danmarks Statistik på vegne af Justitsministeriet i sommeren og efteråret 2017 en spørgeskemaundersøgelse af borgernes oplevelser med politiet med henblik på at iværksætte yderligere tiltag, der kan forbedre politiets borgervendte betjening.

 

Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg siger:

”De borgere, der kontakter politiet, fordi de eksempelvis har været udsat for en forbrydelse eller en ulykke, skal selvfølgelig mødes af ansatte, der professionelt, hurtigt og imødekommende kan hjælpe og rådgive. Vi håndterer flere millioner opkald om året, og langt de fleste samtaler går rigtig godt. Men indimellem får vi ikke leveret den service, som borgerne med rette kan forvente af os. En god borgerbetjening er helt centralt for et moderne politi, og vi skal som politi gøre alt, hvad vi kan, for, at borgerne oplever, at vi lytter til dem med respekt – hver gang.”

 

Med initiativerne vil ministeren også styrke brugen af billed- og videooptagelser i politiets efterforskning. Der indføres derfor retningslinjer for, hvordan politiet indhenter overvågningsbilleder fra f.eks. borgere i deres efterforskning. Endvidere vil ministeren tillade en begrænset deling af overvågningsbilleder mellem erhvervsdrivende og se på, hvordan tv-overvågning kan anvendes for at øge trygheden lokalt.

 

Se den samlede oversigt over de 13 initiativer her.

Du kan læse Justitsministeriets kortlægning om politiets borgerbetjening her.

Du kan læse Justitsministeriets kortlægning om politiets modtagelse og anvendelse af billede- og videomateriale her.

Kontakt

Presse- og kommunikationsrådgiver Camilla Svane, tlf. 23 42 46 59