Justitsministeren beder Rigsadvokaten forberede en sag om opløsning af Loyal to Familia

Rigsadvokaten har meddelt justitsministeren, at der er grundlag for at gå videre med en sag om opløsning af bandegruppen Loyal To Familia. Justitsministeren har på den baggrund bedt Rigsadvokaten om at forberede en sag om opløsning af banden.

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:

Jeg har i dag bedt Rigsadvokaten forberede en sag om opløsning af Loyal to Familia. Der er tale om en historisk beslutning. Vi skal bruge de muligheder, vi har i grundloven til at forsvare os, når banderne udfordrer vores grundlæggende sikkerhed og tryghed. Som samfund er vi stærkere end banderne, og vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at stoppe deres hærgen. Det er min forhåbning, at sagen vil føre til et forbud, som vil kunne udgøre endnu et værktøj i kampen mod banderne.”

Det er forventningen, at efterforskningen af sagen mod Loyal to Familia kan være færdig i løbet af første halvår 2018. Ved tilrettelæggelsen af det videre arbejde med en opløsningssag vil der bl.a. skulle tages hensyn til, at der verserer en række efterforskninger og straffesager vedrørende medlemmer af banden, som vil kunne være af væsentlig betydning for opløsningssagen. Rigsadvokaten har oplyst, at forberedelsen af sagen vil blive forankret hos Københavns Politi.

Justitsministeren anmodede den 8. august 2017 Rigsadvokaten og Rigspolitiet om i fællesskab at undersøge mulighederne for at søge bandegruppen Loyal to Familia (LTF) opløst efter grundlovens § 78. Rigsadvokaten og Rigspolitiet nedsatte herefter en projektgruppe for at undersøge spørgsmålet.

Kontakt: Presse- og kommunikationsrådgiver Daniel Durst-Andersen, [email protected] eller 2090 6838