Dansk politis situation i forhold til Europol

Justitsministeriet har i dag sendt en redegørelse til Folketinget om status over dansk politis situation i forhold til Europol.

Det fremgår af redegørelsen, at aftalen mellem Danmark og Europol efter Rigspolitiets vurdering lever op til det, som Danmark fik stillet i udsigt af Kommissionen i december 2016.

Aftalen svarer ikke til et medlemskab af Europol, men aftalen er på en række væsentlige områder operativt tilfredsstillende for dansk politi, og aftalen sikrer på kort sigt dansk politi en tilfredsstillende adgang til Europols databaser.

Det er vurderingen, at den manglende direkte søgeadgang i Europols databaser inden for meget kort tid vil indebære en væsentlig begrænsning af dansk politis mulighed for at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet sammenlignet med medlemmer af Europol.

 

Justitsminister Søren Pape Poulsen udtaler:

”Den danske aftale med Europol er på en række væsentlige områder tilfredsstillende for dansk politi. Vi har dog hele tiden vidst, at aftalen ikke er ligeså god som et medlemskab af Europol, og det bekræfter redegørelsen også. Jeg ser frem til at drøfte redegørelsen med aftalepartierne.”

 

Redegørelsen kan findes her.

 

Baggrund

Danmark og Europol indgik den 29. april 2017 en aftale om operativt og strategisk samarbejde. Det fremgår af den politiske aftale af 12. december 2016 om Danmarks tilknytning til Europol efter 1. maj 2017 mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, at der årligt skal gøres status over dansk politis situation i forhold til Europol. Det skal konkret ske med en årlig rapport efterfulgt af et møde i aftalekredsen samt en redegørelsesdebat i Folketinget.

Mødet forventes afholdt den 2. november 2017, og redegørelsesdebatten forventes afholdt i november 2017.

Kontakt:

Presse- og kommunikationsrådgiver Camilla Svane, tlf. 23 42 46 59