Indien anmoder på ny om udlevering af Niels Holck

Justitsministeriet har via Udenrigsministeriet modtaget en anmodning fra de indiske myndigheder om udlevering af Niels Holck til strafforfølgning i Indien.

Justitsminister Søren Pape Poulsen udtaler:

”Jeg kan bekræfte, at Justitsministeriet har modtaget en udleveringsanmodning fra Indien. Rigsadvokaten vil nu behandle anmodningen efter reglerne i udleveringsloven. Det er selvsagt vigtigt, at sagen behandles så hurtigt, som det er muligt, og med den grundighed som sådanne sager kræver.”

 

Baggrund  

I december 2002 begærede Indien Niels Holck udleveret til retsforfølgning for sin involvering i en sag om nedkastning af våben over delstaten Vestbengalen i 1995.

Den 9. april 2010 traf Justitsministeriet beslutning om, at Niels Holck kunne udleveres til Indien. Niels Holck indbragte herefter sagen for domstolene. Sagen endte i sommeren 2011 med, at domstolene ikke kunne godkende Justitsministeriets beslutning om, at Niels Holck skulle udleveres til Indien.