Exit-program hjælper rockere og bandemedlemmer på vej

Exit-programmer er med til at hjælpe rockere og bandemedlemmer ud af deres tidligere miljø, og relativt få exit-deltagere vender tilbage til rocker- eller bandemiljøet efter exit-indsatsen. Det viser den seneste rapport om exit-programmer fra Justitsministeriets Forskningskontor.

Stadigt flere rockere og bandemedlemmer deltager i et exit-program for at få hjælp til at forlade det kriminelle miljø. Nu beskriver en ny rapport fra Justitsministeriets Forskningskontor, hvilke indsatser der har været brug for for at hjælpe rockere og bandemedlemmer ud af deres tidligere miljø.

Personer, der starter exit-forløb under afsoning, har typisk behov for at blive flyttet til et andet fængsel eller afdeling og for at få støtte fra en mentor. Personer, der starter deres exit-forløb i frihed, har først og fremmest behov for hjælp med økonomiske problemer og til at finde en bolig. Begge grupper har også brug for hjælp med skolegang, uddannelse og psykologsamtaler.

En fjerdedel af de 138 exit-deltagere, som evalueringen omfatter, har besvaret et spørgeskema både ved starten af forløbet og et år efter, forløbet er gået i gang. Godt to tredjedele af dem oplyser, at exit-indsatsen har hjulpet dem til at holde sig ude af kriminalitet, mens cirka halvdelen oplyser, at de har fået hjælp til at finde arbejde, starte i skole eller på en uddannelse og til at kunne føle sig beskyttet og tryg.  

Der er fortsat stor interesse for exitprogrammet blandt rockere og bandemedlemmer. I starten af 2016 var antallet af personer, der enten var i gang med eller havde afsluttet et exitforløb, mere end en fordoblet siden begyndelsen af 2015. Der er generelt en stor gennemstrømning i rocker- og bandemiljøerne, hvilket peger i retning af, at også et stort antal personer selv er i stand til at forlade miljøet uden hjælp fra exitprogrammer.

Relativt få exit-deltagere vender ifølge politiets oplysninger tilbage til rocker- eller bandemiljøet efter exit-indsatsen.

 

Fakta om rapporten:

Rapporten er anden del af en undersøgelse af de exit-aftaler, som politiet, kommunerne og kriminalforsorgen har indgået med rockere og bandemedlemmer i en forsøgsperiode i 2012 og i hele 2013-14. Baggrunden er den nationale rammemodel – ”En Vej Ud!” – der skal støtte og hjælpe rockere og bandemedlemmer til at forlade deres kriminelle miljø. Rammemodellen blev lanceret i 2011 af den daværende VK-regering.

Undersøgelsen er baseret på oplysninger fra 138 personer og de samarbejdsaftaler om exit, myndighederne indgik med rockere og bandemedlemmer i undersøgelsesperioden.

Analysen af samarbejdsaftaler viser:

  • At exit-deltagerne i kriminalforsorgens institutioner i langt de fleste tilfælde har behov for at blive omplaceret og for mentorstøtte for at kunne forlade rocker/bandemiljøet. De har desuden ofte behov for skolegang eller for at få igangsat en uddannelse samt for psykolog-samtaler eller lignende. Der er generelt god overensstemmelse mellem exit-deltagernes behov og de initiativer, der ifølge dokumentationen er igangsat i exit-forløbet.
     
  • At langt de fleste af exit-deltagerne i frihed har behov for hjælp til at løse økonomiske problemer og til at finde en passende bolig. Størstedelen har endvidere behov for psykolog-samtaler eller lignende samt hjælp til at komme i arbejde. Praktiske forhold har bevirket, at det ikke er muligt at belyse, hvilke initiativer der er igangsat under forløbene i frihed.
     
  • At rockere og bandemedlemmer i exit overordnet set har behov for støtte og hjælp til de samme ting, men at en større andel af bandemedlemmerne end af rockerne har behov for skolegang eller en uddannelse, mens en større andel af rockerne har behov for at få fjernet tatoveringer.

35 rockere og bandemedlemmer i exit-programmer har svaret på spørgsmål i spørgeskemaundersøgelsen.

 

Baggrund:
Læs rapporten: Exit-forløb med rockere og bandemedlemmer. Aftaler om exit under rammemodellen. 2. delrapport.

Læs den tidligere rapport: Exit-forløb med rockere og bandemedlemmer. Aftaler om exit under rammemodellen. 1. delrapport.

Læs den tidligere rapport: Exit-indsatser for rockere og bandemedlemmer: En kortlægning af tiltag under rammemodellen.

Læs mere om rammemodellen "En Vej Ud"

Læs Rigspolitiets rapport Rockere og bander 2015.

Kontakt:
Forskningschef Britta Kyvsgaard, tlf. 72 26 84 40
Presserådgiver Camilla Svane, tlf. 23 42 46 59