Pressemeddelelser 2014

 • Exit fra rocker- og bandemiljøet er svært i praksis

  Det er en vanskelig opgave at hjælpe organiserede og ofte sikkerhedstruede kriminelle ud af deres kriminelle miljø, da det er en udfordring at koordinere den nødvendige indsats mellem mange myndigheder. Det viser en ny kortlægning. Justitsministeren vil have myndighederne til at tage ansvaret på...
 • Forhørsledelsens rapport om Christiania-sagen

  I sagen om den tjenstlige undersøgelse mod departementschef Anne Kristine Axelsson og en anden ledende embedsmand i Justitsministeriet i anledning af deres rolle i forbindelse med aflysningen af Folketingets Retsudvalgs besøg på Christiania den 29. februar 2012, har forhørsledelsen afgivet sin...
 • Politiet får nye redskaber i kampen mod spiritus- og narkobilister

  Hvis en bilist gentagne gange bliver taget med narkotika eller for meget spiritus i blodet, skal politiet lettere kunne konfiskere køretøjet. I dag har et bredt flertal i Folketinget vedtaget et lovforslag, som på en række punkter skærper kursen over for spiritus- og narkobilister.
 • Mere effektiv sagsbehandling ved domstolene

  Justitsminister Karen Hækkerup vil ikke gennemføre et forslag om at hæve appelgrænsen til 50.000 kr. i civile sager. Ministeren deler nemlig den bekymring, som bl.a. en række høringsparter har givet udtryk for. Det fremgår af et nyt lovforslag, der bliver fremsat i dag, og som med en række andre...
 • Arbejdsgruppe skal se på sikkerheden i kampsport

  Justitsminister Karen Hækkerup nedsætter en arbejdsgruppe, der skal vurdere behovet for at regulere sikkerheden i forskellige former for kampsport. Det sker i takt med, at en række nye former for kampsport er blevet populære i de senere år.
 • Ungdomskriminaliteten falder fortsat

  For syvende år i træk er danske børn og unge blevet mindre kriminelle. En ny rapport fra Justitsministeriet viser, at antallet af mistanker og sigtelser mod 10-17-årige næsten er halveret fra 2006 til 2013.

Pages