Pressemeddelelser 2014

 • Samfundstjeneste mindsker markant risikoen for tilbagefald

  Risikoen for at begå ny kriminalitet falder med 15%, hvis man får en dom til samfundstjeneste i stedet for ubetinget frihedsstraf. Og den positive effekt varer længe. Det viser en ny rapport fra Justitsministeriet.
 • Justitsministeren ophæver reglerne om sessionslogning

  Justitsministeriet finder samlet set, at der ikke er grundlag for at antage, at de danske logningsregler skulle være i strid med EU’s Charter. Men ministeriet finder det tvivlsomt, om reglerne om sessionslogning er egnede til at opnå deres formål. Justitsminister Karen Hækkerup ophæver derfor nu...
 • Kortere sagsbehandlingstid, når udlændinge skal sendes hjem til afsoning

  Justitsminister Karen Hækkerup sætter endnu stærkere ind for at få udenlandske dømte sendt til afsoning i hjemlandet. Sagsbehandlingstiden i sager om overførsler skal være endnu kortere, så de udvisningsdømte udlændinge, der kan sendes til afsoning i hjemlandet, ikke fylder op i danske fængsler.
 • Nyt Indsamlingsnævn vedtaget i Folketinget

  Folketingets partier har i dag vedtaget en ny indsamlingslov, der giver mere gennemsigtighed og mulighed for bedre kontrol af området. Det skal det nye Indsamlingsnævn stå for.
 • Gennemgang af humanitært ophold

  Justitsministeriet har lavet en sagsgennemgang af 585 sager om humanitært ophold. Sagsgennemgangen viser, at der er i perioden 2010 til 24. marts 2014 er fundet vejledningsfejl i 7 sager.

Pages