Pressemeddelelser 2014

 • Syrere på flugt betyder flere asylansøgere til Europa

  Sverige og Tyskland er blandt de europæiske lande, som for tiden modtager rigtig mange asylansøgere. Situationen i Syrien vurderes at være den væsentligste årsag til dette. Danmark oplever også i øjeblikket en stigning.
 • Straffelovrådet foreslår mere brug af samfundstjeneste

  Justitsminister Karen Hækkerup har modtaget Straffelovrådets betænkning om samfundstjeneste. Ministeren er åben over for at drøfte øget brug af samfundstjeneste og er samtidig positivt stemt over for at straffe ny kriminalitet i prøvetiden hårdere.
 • Justitsministeren tilfreds med ny brugerundersøgelse for Kriminalforsorgen

  Kriminalforsorgen har for første gang gennemført en omfattende brugerundersøgelse blandt indsatte i landets fængsler og arresthuse. Undersøgelsen viser blandt andet, at 63 pct. af de indsatte generelt er tilfredse eller meget tilfredse med forholdene. Karen Hækkerup ser positivt på resultaterne,...
 • Justitsministeren ser positivt på kvindefængsel

  Seksuel chikane er et blandt flere forhold, som kvindelige indsatte er særligt udsatte for under afsoning i danske fængsler. Justitsminister Karen Hækkerup vil efter sommerferien indkalde forligspartierne for at drøfte, hvordan kvindelige indsatte kan sikres bedre. Én af mulighederne er at etablere...
 • Vurdering af betydning af to nye EU-domme om familiesammenføring

  Justitsministeriet har lavet en juridisk vurdering af to nye EU-domme om familiesammenføring, der fremover får betydning for danske statsborgere, der for eksempel pendler til arbejde i Sverige. Justitsminister Karen Hækkerup vurderer, at det kun er få sager, som bliver berørt af de praksisændringer...
 • Regeringen indgår bred aftale om dobbelt statsborgerskab

  Regeringen og Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance har i dag indgået en bred politisk aftale om at acceptere dobbelt statsborgerskab fremover. Justitsministeren vil til efteråret fremsætte et lovforslag, som forventes at træde i kraft i sommeren 2015.

Pages