Justitsministeren nedsætter udvalg om opfølgning på Christiania-sagen

Udvalget nedsættes med opbakning fra Folketingets partier og skal være med til at sikre det grundlæggende princip om, at en minister skal give korrekte og fyldestgørende oplysninger til Folketinget.

Justitsministeriet nedsætter nu Udvalget om opfølgning på Christiania-sagen, der skal belyse de spørgsmål om ministres afgivelse af oplysninger til Folketinget, som Christiania-sagen har givet anledning til. Der er tale om helt grundlæggende spørgsmål ved vores parlamentariske system. Derfor nedsættes der et udvalg, så der kan findes holdbare svar på, hvordan vi fremover får håndteret lignende sager. Det gælder bl.a. i de særlige tilfælde, hvor en minister ikke inden for de eksisterende rammer vil kunne dele bestemte oplysninger med Folketinget.

Justitsminister Mette Frederiksen udtaler:

”Det er et helt grundlæggende princip, at der skal gives korrekte og fyldestgørende oplysninger til Folketinget. Det må der ikke kunne sættes spørgsmålstegn ved.

Derfor er jeg meget optaget af, at vi får fulgt op på Christiania-sagen, så vi ikke havner i den her situation igen.

Og det ønske står jeg ikke alene med. Jeg sætter stor pris på de konstruktive drøftelser, jeg har haft med Folketingets partier, der har været med til at udarbejde udvalgets kommissorium.

Vi ser nu frem til, at udvalget kommer hele vejen rundt om de rejste spørgsmål og finder nogle holdbare svar på, hvordan vi fremover får håndteret lignende sager.”

 

Baggrund

I forlængelse af hasteforespørgsel F 37 vedtog Folketinget den 15. maj 2014 vedtagelse V 42, der havde følgende ordlyd:

”Folketinget mener, at der som opfølgning på sagen om Retsudvalgets studietur til Christiania er behov for at slå fast, at det ikke skal være muligt at bruge en nødløgn over for Folketinget. Folketinget ser frem til de videre drøftelser hos justitsministeren.”

Som opfølgning på denne vedtagelse nedsættes der nu et udvalg, der har til opgave at belyse de spørgsmål om ministres afgivelse af oplysninger til Folketinget, som Christiania-sagen har givet anledning til.

Forhenværende højesteretspræsident Børge Dahl bliver formand for udvalget, mens Folketingets partier har peget på forhenværende medlem af Folketingets Præsidium Aage Frandsen og medlem af Folketinget Jan E. Jørgensen som medlemmer af udvalget. Endvidere udpeges professor, dr. jur. Michael Hansen Jensen og professor, lic. jur. Gorm Toftegaard Nielsen som juridisk sagkyndige medlemmer.

Udvalgets arbejde skal så vidt muligt færdiggøres i løbet af foråret 2015.

Udvalgets kommissorium kan ses her.

 

Yderligere oplysninger

Journalister kan kontakte kommunikationschef Emil Melchior, tlf. 40 37 67 37.