Pressemeddelelser 2013

  • Justitsministeren besøger Færøerne

    Færøernes ret, kriminalforsorg og politistationerne i Tórshavn og i Klaksvik var blandt de steder, som justitsministeren besøgte, da han var på Færøerne 26.-28. august.
  • Nyt lovforslag skal forhindre misbrug af asylsystemet

    En ansøgning om humanitært ophold skal ikke kunne misbruges til at forlænge ens ophold i landet, hvis man allerede har fået afslag på asyl. Justitsministeren sendte igår et lovforslag i høring, der blandt andet skal imødegå et sådant misbrug.
  • Nye regler om effektiv forkyndelse træder i kraft

    Justitsminister Morten Bødskov har udstedt nye regler, som skal modernisere og effektivisere mulighederne for forkyndelse. Forkyndelse kan fremover ske over telefonen, og myndighederne kan sende påmindelser over sms og e-mail til personer, der skal møde i retten. Reglerne træder i kraft den 1. juli.

Pages