Pressemeddelelser 2013

 • Medlemmer af Tilsynet med Efterretningstjenesterne er udpeget

  Justitsminister Morten Bødskov har i dag udpeget medlemmerne af Tilsynet med Efterretningstjenesterne, som fra den 1. januar 2014 skal føre kontrol med PET og FE. Formanden er udpeget efter fælles indstilling fra landsretterne.
 • Justitsministeren og transportministeren sætter ind mod højresvingsulykker

  Der er behov for at styrke indsatsen mod højresvingsulykker. Derfor vil justitsministeren og transportministeren nu bede et særligt hold af medarbejdere fra de to ministerier om hurtigt at undersøge erfaringerne fra andre lande og afdække ny viden og gode idéer, som kan bruges herhjemme.
 • Lovprogram for 2013-14

  Regeringens lovprogram for folketingsåret 2013-14 er nu blevet offentliggjort.
 • Regeringen øger sikkerheden ved domstolene

  Justitsminister Morten Bødskov vil ikke acceptere den utryghed og den risiko, der kan være forbundet med straffesager mod især personer fra rocker- og bandemiljøet. Derfor sender justitsministeren i dag et lovforslag i høring, der dels gør det muligt at etablere en særligt sikret retssal ved Vestre...
 • Markant fald i antallet af voldsanmeldelser

  Antallet af anmeldte voldsforbrydelser er på sit laveste niveau i over ti år, og antallet af anmeldelser af særlig alvorlig vold har i de seneste fem år ligget på under det halve af niveauet fra 2001-2007. Det viser en ny rapport fra Justitsministeriets Forskningskontor.
 • Skærpet tilsyn med religiøse forkyndere i fængslerne

  Kriminalforsorgen lancerer nu en række tiltag, der skal styrke tilsynet med religiøse forkyndere i fængsler og arresthuse. Det er for at undgå, at religiøse forkyndere under deres ansættelse i landets fængsler og arresthuse opildner til radikalisering og ekstremisme.
 • Justitsministeren vil styrke indsatsen mod vold mod kvinder

  Regeringen ønsker at tilslutte sig Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet. Nyt lovforslag lægger samtidig op til at forlænge forældelsesfristen i sager om tvangsægteskaber.
 • Flagning i anledning af statsbesøg

  Flagning den 18.-20. september 2013 i anledning af Hans Excellence Præsidenten for den Socialistiske Republik Vietnam Truong Tan Sang og fru Mai Thi Hanhs statsbesøg i Danmark.

Pages