Ny PET-chef

Efter indstilling fra justitsministeren har Hendes Majestæt Dronningen i dag udnævnt statsadvokat Jens Madsen, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, til PET-chef med virkning fra den 1. januar 2014 på åremål i 6 år.

Jens Madsen, der er 45 år, har siden 1. september 2006 været statsadvokat for særlig økonomisk kriminalitet og siden 1. januar 2013 også for international kriminalitet. Jens Madsen blev efter sin juridiske kandidateksamen i 1994 ansat som finansinspektør hos Finanstilsynet.

I 1997 begyndte han i Statsadvokaturen for Økonomisk Kriminalitet, hvor han bl.a. har beskæftiget sig med bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme på både nationalt og internationalt plan. Han var i 2003 udstationeret til Europarådet, og han har i perioden 2008-2010 gennemført en Master of Public Administration.

Justitsminister Karen Hækkerup udtaler:

”Jens Madsen har i syv år bestridt stillingen som øverste chef for en vigtig organisation med komplekse opgaver og stor opmærksomhed. Det har været naturligt og nødvendigt at tænke strategisk, administrativt og økonomisk, og han har stået i spidsen for at modernisere organisationen. Jens Madsen har de analytiske, ledelsesmæssige og kommunikative evner, der kræves af chefen for PET.”