Pressemeddelelser 2012

  • Konference om uledsagede børn

    Red Barnet og Justitsministeriet sætter med en fælles konference fokus på uledsagede børn, som indrejser i Europa. Erfaringsudveksling om de uledsagede børn samt diskussion af udfordringer og praktiske værktøjer er omdrejningspunktet for konferencen, der finder sted den 18. og 19. juni 2012.
  • Asylansøgere skal have mulighed for at arbejde og bo uden for asylcentrene

    Justitsminister Morten Bødskov fremlægger i dag regeringens udspil til, hvordan asylansøgere kan få mulighed for at arbejde og bo uden for asylcentrene. Formålet er at give asylansøgere bedre mulighed for at få en normal hverdag, mens deres sag behandles, eller de venter på at vende hjem. Udspillet...
  • Bødskov: Styrket Schengen-samarbejde – godt for Europa

    Justitsminister Morten Bødskov er i dag i Strasbourg for at mødes med EU-Parlamentet og drøfte den ramme om den Schengen-aftale, som samtlige regeringer i spidsen for de 27 EU-lande vedtog enstemmigt på et møde Luxembourg i torsdags - den 7. juni.
  • Regeringen vil hjælpe ofre for kriminalitet

    Justitsministeren præsenterer i dag en offerpakke, der skal give ofre øget hjælp og bedre behandling i retssystemet. Pakken er blevet til i et tæt samarbejde med Enhedslisten. Den styrkede indsats består af offerfond, en udvidelse af informationspligten i forhold til ofre og et ønske om at sætte...

Pages