Ny direktør for Kriminalforsorgen

Regeringen har i dag besluttet at indstille til Hendes Majestæt Dronningen, at politidirektør Johan Martini Reimann, Københavns Politi, udnævnes til direktør for Kriminalforsorgen med virkning fra den 1. februar 2013 på åremål i 4 år.

Justitsminister Morten Bødskov udtaler:

”Regeringen har i dag besluttet at indstille til Hendes Majestæt Dronningen, at politidirektør Johan Martini Reimann, Københavns Politi, udnævnes til direktør for Kriminalforsorgen med virkning fra den 1. februar 2013 på åremål i 4 år.

Johan Reimann har siden 2009 været politidirektør i Københavns Politi. Forinden har han bl.a. været afdelingschef i Justitsministeriet, statsadvokat ved Eurojust i Haag og politidirektør i Nordsjællands Politi.

Som øverste leder af Kriminalforsorgen har direktøren ansvaret for hele kriminalforsorgens virksomhed. Direktøren skal stå i spidsen for den løbende modernisering af kriminalforsorgen og for, at opgaverne løftes inden for de rammer, som er fastlagt i flerårsaftaler og som fastsættes af justitsministeren i de årlige direktørkontrakter.

Johan Reimann har igennem sin hidtidige karriere varetaget stillinger, hvor det har været naturligt og nødvendigt at tænke både strategisk, administrativt og økonomisk. Johan Reimann vil som øverste chef for kriminalforsorgen skulle gå forrest for at sikre en mere omkostningseffektiv og moderne kriminalforsorg med fokus på både sikkerhed og resocialisering.  

Johan Reimann er 59 år.”