Pressemeddelelser 2011

 • Bekymring for vold og kriminalitet i bund

  Befolkningens bekymring for vold og kriminalitet har ikke været lavere, siden man begyndte at foretage målinger tilbage i 1985. Det skriver MetroXpress i dag på baggrund af en ny analyse fra Justitsministeriets Forskningskontor.
 • Tv-overvågning i udsatte boligområder skaber tryghed

  Kommunerne skal have adgang til at tv-overvåge offentlige arealer. Justitsminister Lars Barfoed har fremsat et lovforslag, der udmønter endnu et initiativ fra regeringens ghettoplan. Målet er større tryghed.
 • Nye tiltag skal lette pres på fængslerne

  På baggrund af en ny analyse af kriminalforsorgens kapacitets- og sikkerhedsbehov vil regeringen tage en række initiativer til at normalisere belægget i landets fængsler og arresthuse. Regeringen har i den forbindelse besluttet at tilføre kriminalforsorgen en merbevilling på 23 mio. kr., som bl.a...
 • Indkaldelse af ansøgninger til dyrevelfærdspuljen for 2011

  Med det formål at styrke dyrevelfærden er der på finansloven for 2011 bl.a. afsat 6 mio. kr. til en dyrevelfærdspulje, der kan søges af alle foreninger, der arbejder for dyrevelfærd i Danmark. Hele beløbet fra dyrevelfærdspuljen vil blive uddelt samlet på én gang.
 • Forenkling af bødesager på vej

  Nyt lovforslag letter behandlingen af bødesager ved landets domstole. Justitsminister Lars Barfoed peger på, at det er et godt eksempel på forenkling, der giver større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af sagerne.
 • Bedre uddannelse til unge knallertførere

  Styrket færdselssikkerhed, skrappere sanktioner for ulovlig knallertkørsel og højere kvalitet i køreuddannelsen for unge knallertførere. Det er formålet med et lovforslag, justitsministeren i dag fremsætter i Folketinget. Aldersgrænsen for at føre lille knallert foreslås samtidig nedsat fra 16 til...
 • Kampen mod økonomisk kriminalitet bliver styrket

  Antallet af større komplicerede sager om økonomisk kriminalitet er steget betydeligt i kølvandet på finanskrisen. Dette har resulteret i en markant forøgelse af sagspresset hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK). Rigsadvokaten og Rigspolitichefen har derfor besluttet at styrke...
 • Ny undersøgelse kortlægger rockere og bandemedlemmers sociale baggrund

  Kriminaliteten stiger med 40 procent efter indtrædelsen i bandemiljøet, rockere og bandemedlemmer begår oftere kriminalitet med nogen uden for bandemiljøet end med personer i miljøet, og de har haft en mere belastet opvækst end resten af befolkningen. Ny undersøgelse kortlægger for første gang...

Pages