Pressemeddelelser 2011

 • Styrket indsats mod seksuelt misbrug af børn

  Regeringen offentliggør i dag en strategi, der skal styrke indsatsen mod seksuelt misbrug af børn. Strategien lægger op til øget samarbejde mellem myndighederne og en ny følgegruppe skal løbende følge indsatsen og drøfte behovet for nye initiativer.
 • Skilsmissepar får bedre hjælp til bodeling

  Justitsminister Lars Barfoed har fremsat lovforslag til en ny lov om ægtefælleskifte. Formålet er at forbedre tilbuddet til de ægtefæller, der har brug for hjælp til bodeling efter skilsmisse og separation.
 • Rocker- og bandemedlemmer får skræddersyet vej ud af kriminalitet

  Regeringen lancerer i dag en rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer, der ønsker en vej ud af miljøet. Personer, der allerede er tilknyttet bande- og rockermiljøet og er motiverede for at komme ud af miljøet, kan nu få myndighedernes hjælp til et skræddersyet exit-program.
 • Ren straffeattest skal hjælpe kriminelle unge i arbejde

  Førstegangstilfælde af mindre alvorlig kriminalitet skal ikke længere give en plet på straffeattesten for unge under 18 år. Det fremgår af nye regler, der træder i kraft i dag. Justitsminister Lars Barfoed ser reglerne som et vigtigt element i regeringens kriminalpræventive indsats.
 • Fald i isolationsfængsling

  Fra 2006 til 2009 er antallet isolationsfængslinger faldet med over 50 procent. Faldet tyder på, at nye regler fra 2007 om begrænsning af brugen af isolationsfængsling er slået igennem.
 • Ungdomskriminaliteten falder

  Ny statistik viser et fald på op til 50 procent i antallet af mistanker og sigtelser for børne- og ungdomskriminalitet siden 2006. Justitsministeren er glad for udviklingen og peger på den forebyggende indsats som en del af forklaringen.

Pages