Pressemeddelelser 2011

 • Regeringen klar med lovforslag om ændring af knivloven

  Straffen for overtrædelse af knivforbuddet skal målrettes tilfælde, hvor der er behov for en markant straf. Samtidig skal bøderne hæves. Det mener justitsminister Morten Bødskov, der er klar med nyt lovforslag.
 • Modernisering af forkyndelsesreglerne

  Justitsminister Morten Bødskov har i dag modtaget en betænkning fra Arbejdsgruppen om revision af reglerne om forkyndelse, som foreslår nye og mere moderne forkyndelsesformer – telefonforkyndelse og forenklet digital forkyndelse.
 • Justitsminister klar med stalkinglov

  Justitsminister Morten Bødskov har fremsat forslag til en ny lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning. Lovforslaget bygger på Strafferetsplejeudvalgets betænkning nr. 1526/2011. Med lovforslaget samles reglerne om tilhold, opholdsforbud (geografisk bestemte tilhold) og bortvisning – der i dag...
 • Fodlænker mindsker tilbagefald til kriminalitet

  Ny rapport fastslår, at afsoning med fodlænke kan reducere risikoen for at begå ny kriminalitet. Samtidig koster afsoning med fodlænke halvt så meget som afsoning i fængsel.
 • Samfundstjeneste forebygger kriminalitet

  Dømte til samfundstjeneste har mindre risiko for at begå ny kriminalitet end kriminelle, som har fået en ubetinget fængselsstraf. Det viser ny rapport fra Justitsministeriet.

Pages