Pressemeddelelser 2010

 • Danmarks udsendte mindes og hyldes

  Den 5. september er National Flagdag for Danmarks udsendte. National Flagdag er den dag, hvor Danmarks udsendte anerkendes for den indsats, de har ydet i det forgangne år.
 • Positiv evaluering af stærekasseforsøget

  Justitsministeren har i dag modtaget DTU Transports rapport ”Automatisk hastighedskontrol – vurdering af trafiksikkerhed og samfundsøkonomi”, som bl.a. indeholder en evaluering af det forsøg med brug af ubemandet, stationær ATK – de såkaldte ”stærekasser”, som blev gennemført på Sjælland på...
 • Tiltale i sagen om Roj-TV

  Justitsminister Lars Barfoed har tiltrådt en indstilling fra Rigsadvokaten om at rejse tiltale mod selskaberne bag Roj TV for overtrædelse af straffelovens § 114 e om fremme af terrorvirksomhed.
 • Arbejdsgruppe skal se nærmere på avl af dyr

  Justitsminister Lars Barfoed har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal overveje, om der er behov for at tage initiativer mod negative dyrevelfærdsmæssige konsekvenser af avl af dyr.
 • Udvalg: Huseftersynsordningen er en succes

  Huseftersynsordningen er overordnet set en succesfuld forbrugerbeskyttelsesordning. Men ordningen kan blive endnu bedre. Det konkluderer udvalget om huseftersynsordningen, der i dag afleverer sin betænkning til justitsminister Lars Barfoed.

Pages