Arbejdsgruppe skal se nærmere på avl af dyr

Justitsminister Lars Barfoed har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal overveje, om der er behov for at tage initiativer mod negative dyrevelfærdsmæssige konsekvenser af avl af dyr.

Justitsminister Lars Barfoed siger:

”Målrettet avl af dyr udgør et vigtigt redskab for eksempelvis landbrugssektorens arbejde med at opdrætte så sunde og produktive husdyr som muligt. Endvidere giver en velovervejet udvælgelse af de rette avlsdyr bl.a.  mulighed for at begrænse forekomsten af uhensigtsmæssige karakteristika hos kæle- og hobbydyr.

Det kan imidlertid blive velfærdstruende for de dyr, der fremavles, hvis en målrettet fremavling af særlige karakteristika finder sted i overdreven grad.

Jeg har derfor – bl.a. på baggrund af en fælles henvendelse fra Dyreværnsrådet og Det Dyreetiske Råd – besluttet at nedsætte en sagkyndig arbejdsgruppe.

Arbejdsgruppen skal nærmere overveje, hvordan det bedst muligt sikres, at avl af dyr finder sted på en måde, der er etisk og dyrevelfærdsmæssig forsvarlig, samtidig med at der tages hensyn til de positive aspekter ved målrettet avl af dyr.”

 

Baggrund

Arbejdsgruppen om avl af dyr er på den baggrund nedsat med henblik på at overveje, hvordan de negative dyrevelfærdsmæssige konsekvenser af avl af dyr kan begrænses, samtidig med at der tages behørigt hensyn til de positive aspekter ved målrettet avl af dyr. Arbejdsgruppen er bl.a. nedsat på baggrund af en fælles henvendelse om avl af dyr fra Dyreværnsrådet og Det Dyreetiske Råd.

Arbejdsgruppen skal indledningsvist forsøge at afdække omfanget af de negative dyrevelfærdsmæssige konsekvenser af avl af dyr. På baggrund heraf skal arbejdsgruppen overveje, hvilke tiltag der kan iværksættes for at afhjælpe de konstaterede negative dyrevelfærdsmæssige konsekvenser af avl af dyr, herunder eventuelle lovgivningsmæssige tiltag. Arbejdsgruppen skal gennemgå og vurdere de praktiske, etiske og retlige spørgsmål, som de enkelte tiltag rejser. Arbejdsgruppen skal navnlig overveje de vanskeligheder der kan være forbundet med at regulere og eventuelt sanktionere en avlspraksis, som er foregået over en lang årrække.

Som eksempler på velfærdsproblemer, der kan være konsekvenser af uhensigtsmæssig avl, kan nævnes gangbesvær, ændret lungefunktion og behov for kejsersnit ved fødsler.

Arbejdsgruppen skal så vidt muligt færdiggøre sit arbejde inden udgangen af juni 2012.

Læs Kommissoriet her (pdf)

Eventuelle spørgsmål kan rettes til pressechef Troels Krog (tlf. 7226 8408) eller kontorchef Jens Teilberg Søndergaard (tlf. 7226 8540).