Pressemeddelelser 2009

 • Frit lejde til aflevering af våben

  Justitsministeren har efter forhandling med anklagemyndigheden og politiet bestemt, at det fra den 14. maj til og med den 14. juni 2009 er muligt straffrit at aflevere ulovlige våben, våbendele, ulovlig ammunition samt eksplosivstoffer for så vidt angår erhvervelse og besiddelse af de afleverede...
 • Forholdet mellem EF-Domstolen og grundloven

  Regeringen indgik den 22. september 2008 en politisk aftale med Dansk Folkeparti om håndtering af EU-retten om fri bevægelighed efter EF-Domstolens afgørelse i den såkaldte Metock-sag.
 • Aftale om merbevilling til domstolene

  Regeringen har drøftet domstolenes økonomi med Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Parterne er i dag blevet enige om at tilføre domstolene en merbevilling på 110 mio. kr. i 2009. Justitsministeren har samtidig tilkendegivet, at regeringen til efteråret vil tage initiativ til indgåelse af en...
 • Regeringen klar med bandepakke

  Justitsminister Brian Mikkelsen fremsætter i dag et lovforslag som led i udmøntningen af regeringens bandepakke. Forslaget lægger op til markant skærpede straffe, bedre efterforskningsredskaber for politiet, initiativer med henblik på at sikre hurtig indsættelse af dømte til afsoning samt flere...

Pages