Pressemeddelelser 2009

 • Tryg trafik-pakke fra justitsministeren

  Justitsminister Brian Mikkelsen forstærker indsatsen mod vanvidskørsel, spirituskørsel og narkokørsel med en række nye tiltag:
 • Betænkning om indsatsen mod ungdomskriminalitet

  Justitsminister Brian Mikkelsen har i dag modtaget betænkningen fra Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet. Kommissionen har haft til opgave at foretage en samlet gennemgang af indsatsen mod ungdomskriminalitet og på grundlag heraf komme med en indstilling om, hvordan indsatsen kan styrkes med...
 • Tidlig rådgivning til adoptivfamilier

  Justitsminister Brian Mikkelsen har modtaget midtvejsevalueringen af forsøgsprojektet med tidlig rådgivning til adoptivfamilier.
 • Betænkning om gennemførelse af nyt forbrugerkreditdirektiv

  Justitsminister Brian Mikkelsen har modtaget betænkningen fra Justitsministeriets arbejdsgruppe om gennemførelse af det nye forbrugerkreditdirektiv. Direktivet indeholder bestemmelser om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med markedsføring og indgåelse af kreditaftaler.
 • Skærpelse af regler om dyretransport

  Justitsministeriet har i dag udstedt en bekendtgørelse, der skærper kravene til transport af nedslidte og udtjente søer – de såkaldte udsættersøer.
 • Udtalelse vedrørende sag om hobbyknive

  Justitsminister Brian Mikkelsen udtaler: ”Jeg forstår så udmærket, at mange er optaget af sagen, hvor en ung mand i Østre Landsret fik en dom på 7 dages fængsel for at have et par hobbyknive i sin bil uden for et diskotek om natten.
 • Danmarks udsendte mindes og hyldes

  Den 5. september er national flagdag for Danmarks udsendte. Den nationale flagdag for Danmarks udsendte vil fremover være en årligt tilbagevendende begivenhed.

Pages