Register til PET-kommissionens beretning

PET-kommissionen afgav den 24. juni 2009 beretning til justitsministeren med resultatet af kommissionens undersøgelse.

PET-kommissionens sekretariat har efterfølgende udarbejdet et navne- og sagsregister til PET-kommissionens beretning, som er sendt til Justitsministeriet. 

Navne- og sagsregisteret til PET-kommissionens beretning kan fra i dag findes på hjemmesiden www.petkommissionen.dk, hvorfra også PET-kommissionens beretning i øvrigt kan downloades. 

Spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til fuldmægtig Christian Hesthaven på telefon 72 26 87 58.