Folketinget vedtager pokerlov

Folketinget vedtog fredag den 18. december justitsministerens lovforslag om offentligt hasardspil i turneringsform. Loven træder i kraft den 1. januar 2010.

Justitsminister Brian Mikkelsen udtaler: 

”Jeg er glad for, at der nu bliver mulighed for, at de mange mennesker, der har som hobby at spille poker, kan udfolde denne interesse inden for ordnede rammer.

Regeringen lægger stor vægt på, at offentligt hasardspil foregår på en betryggende måde. Jeg synes, at den nye lov er udtryk for et godt kompromis mellem hensynet til at imødekomme spillelysten og hensynet til at imødegå f.eks. spilleafhængighed.”

Administrationen af loven vil blive henlagt til Spillemyndigheden under Skatteministeriet. Ansøgninger om bevilling til at afvikle offentligt hasardspil i turneringsform (offentlige pokerturneringer) behandles derfor af Spillemyndigheden, Helgeshøj Allé 49-55, 2630 Taastrup.

Ansøgningsblanket kan hentes på Spillemyndighedens hjemmeside på internetadressen www.spillemyndigheden.dk. Der skal betales et gebyr på 1.000 kr. for at indgive ansøgning.

 

Baggrund

Lov om offentligt hasardspil i turneringsform gør det muligt at afholde offentlige pokerturneringer om begrænsede beløb. Efter reglerne kan personer, selskaber og foreninger få bevilling til at afvikle offentlige pokerturneringer.

En bevilling vil kunne gives til at arrangere offentlige pokerturneringer op til fem gange om ugen på et nærmere angivet sted. Bevilling kan gives for indtil to år ad gangen.

Loven indeholder en række krav, der skal sikre, at spillet foregår på betryggende måde. Det er bl.a. en betingelse, at der i en offentlig pokerturnering deltager mindst 10 spillere, og at den enkelte deltagers indskud i turneringspuljen højst udgør 300 kr.

Den samlede turneringspulje må – medmindre der er tale om helt særlige tilfælde – højst udgøre 15.000 kr., højst en fjerdedel af turneringspuljen må anvendes til administrationsomkostninger, og den samlede gevinst til en enkelt deltager i turneringen må højst udgøre halvdelen af turneringspuljen. Der må ikke gives personer under 18 år adgang til at overvære eller deltage i en offentlig hasardspilsturnering.

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til kontorchef Birgit Thostrup Christensen på telefonnummer 72 26 85 10 eller fuldmægtig Johannes Martin Fenger på telefonnummer 72 26 85 19.

Spørgsmål om ansøgning om bevilling til at afvikle offentligt hasardspil i turneringsform kan rettes til Spillemyndigheden på telefonnummer 72 38 79 13 eller på [email protected].