Bryd fødekæden til banderne

Fredag den 29. januar 2010 afholder justitsminister Brian Mikkelsen konferencen ”Bryd fødekæden til banderne” i DGI-byen i København.

Med konferencen ønsker justitsministeren at sætte fokus på, hvordan den forebyggende indsats kan styrkes, så rekrutteringen til banderne bremses.

Målet med konferencen er at få praktikernes erfaringer, idéer og forslag frem på bordet, så de kan indgå i det videre arbejde med at få dæmmet op for bande- og rockerkriminaliteten.  

”I regeringen har vi sat hårdt og konsekvent ind med bandepakken og en massiv politiindsats. Det fulgte vi i efteråret op med udspillet ”Ny start”, som er en samlet plan for en markant, styrket kriminalpræventiv indsats mod ungdomskriminalitet. Og senest har vi iværksat et forskningsprojekt om rekrutteringen til banderne.

Til brug for det videre arbejde vil jeg nu samle praktikerne for at høre deres bud på, hvordan vi får sat målrettet ind. Jeg håber, at rigtig mange har tid og lyst til at deltage, og at vi får en åben og inspirerende dialog,” siger Brian Mikkelsen.

Du kan læse mere om konferencens indhold, og hvordan du tilmelder dig på www.bandekonference.dk. 

 

Pressen

Også pressen er velkommen til at deltage i konferencen. Tilmelding kan ske til kommunikationsmedarbejder Pia Brügger, telefon 7226 8405 eller per mail [email protected].