Bestikkelse i udlandet: Hvem betaler prisen?

I anledning af OECD’s Internationale Antikorruptionsdag den 9. december 2009 har OECD og de 38 medlemslande af OECDs konvention om bekæmpelse af bestikkelse udsendt en fælles pressemeddelelse om bestikkelse i udlandet.

Kampen mod korruption er både en god kamp og en vanskelig kamp. Det er en kamp, som vi kan og skal vinde.  

Korruptionen tapper vore økonomier for kraft, forvrider konkurrencen og bremser de sociale fremskridt.

Det er ikke anderledes med den korruption, der trives blandt udenlandske embedsmænd.

Tænk på hvem der betaler prisen for korruption i udlandet.

Det er almindelige mennesker, der betaler prisen, når der bliver bygget elendige veje, skoler og hospitaler af firmaer, der smyger sig uden om lovens krav ved at betale bestikkelse. Det er lokale virksomheder, der betaler prisen, når de mister opgaver, fordi de ikke har råd til at betale bestikkelse. Det er hele lande, der betaler prisen, når udenlandske virksomheder ikke længere ønsker at handle med og investere i dem på grund af korruption.

Kampen mod korruption er vigtigere end nogensinde med den nuværende økonomiske krise og de enorme medfølgende sociale og menneskelige konsekvenser i både nord og syd. Endvidere fører de strammere budgetter til, at regeringerne er under stigende pres for at sikre nøje kontrol med de offentlige udgifter.  

Det er i tider som disse, at vi skal være særligt årvågne. Et stigende konkurrencepres betyder, at virksomhederne lettere forfalder til at indlade sig på bestikkelse, navnlig i forbindelse med offentlige indkøb.

Det er i dag den Internationale Antikorruptionsdag, hvor vi fejrer tiårsdagen for ikrafttrædelsen af OECDs konvention om bekæmpelse af bestikkelse. I forbindelse med ratifikationen af konventionen i 2000 fik Danmark gjort det strafbart at yde, love eller tilbyde bestikkelse for at opnå forretningsmæssige fordele. Takket være konventionen er det endvidere ikke længere muligt at få skattefradrag for bestikkelsesudgifter.

Siden ratificeringen af konventionen om bekæmpelse af bestikkelse har vi gjort betydelige fremskridt i kampen for at afskaffe bestikkelse af embedsmænd i udlandet.  

Danmark har allerede lanceret flere væsentlige tiltag for at øge opmærksomheden om konventionen og udenlandsk bestikkelse i den offentlige sektor og bistå den private sektor med en forebyggende indsats.

Justitsministeriet har bl.a. udgivet en pjece om korruption, Danmarks Eksportråd og Eksportkreditfonden har fået vedtaget en antikorruptionsstrategi, og Udenrigsministeriet har udviklet en webbaseret erhvervsrettet anti-korruptionsportal.

Siden har Danmark også taget skridt til at sikre, at Eksportkreditfonden bliver mere aktiv inden for forebyggelse, opsporing og anmeldelse af bestikkelse i udlandet. De danske myndigheder har endvidere understreget, at man har tillid til Udenrigsministeriets procedurer for behandlingen af anmeldelser af mistanke om korruption samt Danidas Anti-korruptionskodeks, der skal sikre, at mistanke bliver indrapporteret effektivt.

Endvidere har Danmarks Eksportråd vedtaget en omfattende antikorruptionspolitik, der omfatter retningslinjer for, hvordan personalet i Eksportrådet skal forebygge og anmelde bestikkelse i udlandet.

Det er blot ti år siden, at visse virksomheder betragtede bestikkelse og skattefradrag for bestikkelse som et normalt led i deres forretning. I dag er det ulovligt at betale bestikkelse til udenlandske embedsmænd i de 38 lande, der har underskrevet OECDs konvention om bekæmpelse af bestikkelse,. Resultatet er, at konventionslandene har givet mere end 150 enkeltpersoner og virksomheder sanktioner for bestikkelse og tilhørende strafbare forhold, siden konventionen trådte i kraft i 1999, mens der på nuværende tidspunkt er omkring 250 undersøgelser i gang af bestikkelsesanklager, der kan være omfattet af konventionen.  

Dette er et flot resultat. Imidlertid kan vores kamp mod korruptionen blive endnu mere effektiv, hvis flere lande tilslutter sig OECDs konvention om bekæmpelse af bestikkelse. Vi opfordrer dem til at tage dette skridt.

Sidst, men ikke mindst, har de 38 medlemslande af konventionen på baggrund af den succes, som konventionen har haft, besluttet at fortsætte indsatsen og har i november 2009 taget det næste vigtige skridt ved at underskrive en ny rekommandation mod bestikkelse. Den nye rekommandation giver øgede muligheder for at forebygge, opspore og forfølge bestikkelse i udlandet som følge af nye midler, der skal bekæmpe mindre faciliterende betalinger, beskytte personer, der anmelder mistanke om bestikkelse, og forbedre kommunikationslinjerne mellem embedsmænd og politimæssige myndigheder.

Det signal, som medlemslandene af OECDs konvention om bekæmpelse af bestikkelse sender i forhold til bestikkelse i udlandet på grundlag af konventionen samt den nye rekommandation, er klart: De eneste, der bør betale prisen for denne form for kriminalitet, er dem, der begår den.

 

Brian Mikkelsen
Justitsminister

og

Angel Gurria                                                                                   

Generalsekretær i OECD