Torsten Hesselbjerg fratræder stilling som rigspolitichef

Justitsminister Brian Mikkelsen udtaler: ”Torsten Hesselbjerg har efter aftale med mig besluttet at fratræde stillingen som rigspolitichef ved årets udgang.

Torsten Hesselbjerg har som rigspolitichef siden 2000 ydet en stor og værdifuld indsats, men vi er enige om, at det i den nuværende situation er den rigtige beslutning.

Torsten Hesselbjerg tiltræder en stilling som kommitteret på Justitsministeriets område.”