Pressemeddelelser 2007

 • Markant skærpelse af bøderne i narkosager

  Justitsministeriet har i dag sendt et udkast til lovforslag om bøder i narkosager i høring. Lovforslaget vil betyde en markant skærpelse af bødeniveauet i sager om besiddelse af euforiserende stoffer til eget forbrug.
 • Ny dansk dommer i EU

  Efter indstilling fra udenrigsministeren og justitsministeren har regeringen i dag besluttet at indstille departementsråd, juridisk rådgiver i Statsministeriet Sten Frimodt Nielsen til stillingen som dommer ved Retten i Første Instans.
 • Forkerte oplysninger om straffene i pædofilisager

  Det er blevet anført i pressen, at pædofilidømte får lavere straffe end tidligere. Det sker med henvisning til et svar fra justitsministeren til Retsudvalget med en opgørelse over blandt andet gennemsnitsstraffene for overtrædelse af straffelovens § 222, som omhandler seksuelt misbrug af børn.
 • Regeringen vil udvide adgangen til tv-overvågning

  For at forebygge kriminalitet er regeringen nu parat til at lade banker og butikker tv-overvåge indgange og facader med optagelse af billeder. Det samme gælder adgangs- eller flugtveje til og fra f.eks. en bank.
 • Bedre forhold for malkekvæg

  Justitsminister Lene Espersen har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal foretage en nærmere gennemgang af forholdene for malkekvæg og udarbejde forslag til regler herom.
 • Klippekortordning for dyretransporter på vej

  For at komme de brodne kar i transportbranchen til livs, er justitsminister Lene Espersen nu parat til at lovgive om en klippekortordning på dyrevelfærdsområdet.

Pages