Pressemeddelelser 2007

 • Flagning i anledning af statsbesøg

  I anledning af, at det svenske kongepar aflægger statsbesøg i Danmark, flages der fra samtlige statsbygninger og statsskibe i Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Gentofte Kommune, Brøndby Kommune, Hillerød Kommune, Glostrup Kommune samt Region Hovedstaden.
 • Politisk indgreb over for ulovlige dyretransporter

  Justitsminister Lene Espersen fremsætter i næste uge et lovforslag for Folketinget, som indebærer en række meget markante skærpelser af reglerne om transport af dyr. Det drejer sig bl.a. om indførelsen af en klippekortordning for dyretransporter og en væsentlig skærpelse af bødestraffene.
 • Ny chef for Politiets Efterretningstjeneste

  Justitsminister Lene Espersen oplyser: "Jeg har i dag besluttet at indstille til Hendes Majestæt Dronningen, at konstitueret politimester i Rigspolitiet, Jakob Scharf, udnævnes til politimester i Politiets Efterretningstjeneste med virkning fra den 1. maj 2007, hvor den nuværende chef for...
 • Ny rigsadvokat

  Justitsminister Lene Espersen oplyser: "Regeringen har i dag besluttet at indstille til Hendes Majestæt Dronningen, at lovråd i Justitsministeriet, Jørgen Steen Sørensen, udnævnes til rigsadvokat fra den 1. august 2007, hvor den nuværende rigsadvokat Henning Fode tiltræder stillingen som...
 • Bedre forhold for dyr i cirkus

  Justitsministeren har netop nedsat en arbejdsgruppe, der skal foretage en nærmere gennemgang af forholdene for cirkusdyr og udarbejde forslag til regler herom.

Pages