Redegørelse i forbindelse med Lissabon-Traktaten

Redegørelse for visse forfatningsretlige spørgsmål i forbindelse med Danmarks ratifikation af Lissabon-Traktaten.

Justitsministeriet offentliggør i dag en redegørelse for visse forfatningsretlige spørgsmål i forbindelse med Danmarks ratifikation af Lissabon-Traktaten.

Formålet med redegørelsen har været at afklare, hvorvidt Lissabon-Traktaten indebærer overladelse af beføjelser som omtalt i grundlovens § 20 til Unionen, således at den særlige procedure i grundlovens § 20, stk. 2, skal følges.

Det fremgår af redegørelsen, at dansk tilslutning til Lissabon-Traktaten efter Justitsministeriets opfattelse ikke indebærer, at Unionen får overladt yderligere beføjelser omfattet af grundlovens § 20.

Justitsministeriet finder desuden, at dansk ratifikation af Lissabon-Traktaten ikke rejser andre spørgsmål i forhold til grundloven.

Sammenfattende finder Justitsministeriet derfor, at Danmark kan ratificere Lissabon-Traktaten efter den almindelige bestemmelse i grundlovens § 19 om traktatindgåelse, og at Danmarks tilslutning til Lissabon-Traktaten ikke forudsætter anvendelse af proceduren i grundlovens § 20.

Redegørelsen er sendt til Folketingets Europaudvalg, Folketingets Retsud­valg og medlemmerne af Folketinget.

Redegørelsen er tilgængelig på Justitsministeriets hjemmeside. Den kan også afhentes i Justitsministeriets re­ception.

Læs redegørelsen her (pdf).